Afbeelding invoegen
 
 
 
Afbeelding invoegen
 
 

 
 Algemene dorpsinformatie
 
AED
 
Wat moet je doen als iemand een hartstilstand heeft?
Blijf kalm en bel 112

Aan het gebouw van de TIP aan de Dorpsstraat hangt een AED.
Deze wordt beheerd door de VABO.
Mocht u vragen hebben over de Orvelter AED kunt u contact opnemen met Rolinda Neuwitter.

Uitgebreide informatie over de werking van het systeem kunt u vinden via deze link.
 
 
Afbeelding invoegen                                                                 Afbeelding invoegen
 
*****
 
Contactpersoon
 
De gemeente Midden Drenthe heeft naast de VABO een contactpersoon voor Orvelte.
Deze contactpersoon is de schakel tussen bewoners en de gemeente waar het het gaat om
kleine gemeentelijke zaken. Te denken valt aan: kapotte straatverlichting, verzakte bestrating
en ander klein leed wat onder de verantwoording van de gemeente valt.
De contactpersoon voor Orvelte is Lambert Dolfing en is te bereiken onder telefoonnummer 0593-322256 of mail ingridlambert@hetnet.nl
 
*****

Glas/oud papier/kleding
 
Op het parkeerterrein (P1- ingang Wezuperweg) staan containers voor kleding, oud papier en glas. Het glas valt onder de verantwoording van de gemeente Midden-Drenthe, de kledingbak wordt beheert door Humanitas en de oud papier container door een combinatie van de VABO en de IJsvereniging. Met het brengen van het oud papier ondersteunt u de VABO en de IJsvereniging.
 
Afbeelding invoegen                                 Afbeelding invoegen                               Afbeelding invoegen
 
***** 
 
IJsvereniging de Boswal

IJsvereniging de Boswal beheert de ijsbaan aan de Brugstraat.
 
Iedere winter wordt er water op de baan gepompt en gehoopt op een gladde ijsvloer, zodat er volop geschaatst en genoten kan worden van andere ijsactiviteiten.
          
Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
 
Lambert Dolfing
Dineke Baardink
Jan Oosterhof
Gert Oosting
Egbert Brouwer 
 
Wilt u informatie over de ijsvereniging of lid worden dan kunt u het best contact opnemen met Dineke Baardink: Tel. 0593-322302
 
*****
 
Stichting Schaapskudde Westerbork
 

 Afbeelding invoegen

 
 
 
De kudde van de stichting is sinds 2001 gehuisvest in Orvelte in de twee schaapskooien aan de Schapendrift.
 
De doelstelling van de stichting is het in stand houden van een kudde schapen van het Schoonebeeker ras door met een herder de natuurterreinen rondom Orvelte te beweiden waarbij de educatieve functie een belangrijke plaats inneemt.

Dit doel wordt bereikt met geldelijke steun van de Provincie Drenthe, Gemeente Midden-Drenthe en vele donateurs. 

Herder Neils Tiktak, die de dagelijkse leiding heeft, wordt bijgestaan door vele vrijwilligers.
Jaarlijks is er een "Lammetjesdag” en een "Wolfeest” waar vele bezoekers op af komen.
 
Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:           
Secretaris:               
Penningmeester:   
Lid:                          
Lid:                             
 
Eddy Wijnsma
Vacant
Charles Manders
Lambert Dolfing                                               Vacant

*****

Stichting Orvelte Poort 

De Stichting Orvelte Poort beheert ondermeer het Ottenshoes.
Verder verzorgt zij rondleidingen in en om het dorp, houdt zij de historie levend en bewaart zij het cultureel erfgoed van Orvelte en omstreken. 
 
De Orvelte Poort is bereikbaar via telefoonnummer 0593-322509 of via orveltepoort@live.nl 
 
Bestuur:
Voorzitter: Be Hoeksema
Penningmeester: Sjoerd Dijkhuizen
Secretaris: Hilly Wassen
Werkgroep Ottenshoes: Femmy Ende
Communicatie: Tineke Dijksma
 
Wanneer de activiteiten van belang zijn voor de inwoners van Orvelte zal zij haar berichten via het Dorpsnieuws verspreiden.
 
*****

OPO (Ondernemersverening Promotie Orvelte)
 
De OPO stelt zich ten doel Orvelte als toeristisch dorp te promoten.
De meeste ondernemers zijn lid en vergaderen een aantal keren per jaar.
De OPO is ondermeer samensteller en uitgever van de promotiefolder Orvelte.

Het bestuur van de OPO bestaat uit:
 
Marc Hoogland (voorzitter)
Riegiena Eefsting (secretaris)
Erwin van der Haar (penningmeester)
 
U kunt de secretaris bereiken via: secretaris@orvelte.net
 
Wanneer er zaken in de OPO spelen welke het algemeen bewonersbelang raken zal er via het Dorpsnieuws worden bericht.
 
Klik op onderstaande afbeelding om de folder te bekijken.
 
Afbeelding invoegen                               
  
*****
 
Stichting Het Drentse Landschap
 
In Orvelte zijn vele gebouwen en gronden in eigendom van Stichting het Drentse Landschap.
 
Voor vragen of opmerkingen rondom deze eigendommen kunt u contact opnemen met:

Frank van der Velden -Hoofd Erfgoed-
Vaste werkdagen: maandag en woensdag t/m vrijdag. 
Telefoon rechtstreeks: 0592-304137  
Telefoon receptie: 0592-313552
 
*****