Wandelen met de kudde smaakt naar meer!
30 december 2016
 
Van Peter Nagtegaal ontvingen we het volgende verslag van de onlangs gehouden wandeling van de schaapskudde.

De werkgroep van de schaapskudde had gerekend op 50 deelnemers voor de wandeling op 28 december. Chocolademelk, warme wijn en kerststol waren ruim ingekocht. Om 14.00 uur waren 55 enthousiaste deelnemers ("goed gegokt” was de conclusie van de werkgroep) op P1 bij elkaar gekomen om op pad te gaan naar….. de kudde en de nieuwe herder. 
Het Dagblad van het Noorden was vertegenwoordigd om de ontmoeting tussen de kudde, de herder en de wandelaars vast te leggen. Die ontmoeting vond plaats achter de ijzertijdboerderij waar Neils, de schapen en de trouwe hond van Neils, het heideterrein tot een mooi plaatje maakten. 
Dat werd dus het fotomoment van de dag. 
De jeugdige wandelaars hadden veel vragen voor de herder. Vragen zoals: "wordt de hond niet moe van al dat lopen, waarom hebben de schapen van die lange staarten, hoe oud is de hond, hoe wordt je schaapherder, verstaat de hond wel Engels, wanneer worden de schapen geschoren? 
Kortom, ook nog een educatief middagje. 
Over de Noord es ging het richting de Schapendrift. Warme chocolademelk en gloeiwijn vonden gretig aftrek. Bij Eddy’s verhaal over het Winterkoninkje kon je een speld in het hooi horen vallen. 
Tot slot sprak het bestuur de waardering uit voor de inzet van de werkgroep. 
De harde kern vrijwilligers  (Aaldert, Geesje, Boukje en Erik) die het herderloze tijdperk dit jaar op een fantastische wijze hebben opgevangen, werden extra in het zonnetje gezet.
Een mooie middag. Dat smaakt naar meer.
 
Afbeelding invoegen
Foto: Peter Nagtegaal
 
***** 

Nieuw boek Gerard Koolschijn
20 december 2016
 

 
 
Van onze dorpsgenoot Gerard  Koolschijn is op 16 december bij uitgeverij Van Oorschot een nieuw boek verschenen, ditmaal een vertaling van de Griekse schrijver Herodotos: 

Macht heeft vele minnaars. 
Vijftig verhalen.
ISBN 9789028261594
  Afbeelding invoegen

 

 
*****

Masterplan Orvelte 2025, de voorbereiding
15 december 2016
 
In het vorige bericht over het te ontwikkelen Masterplan 2025 hebben we geschreven dat er een uitnodiging volgt aan alle bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden om wensen en ideeën in te brengen op de avond van 17 januari 2017.
De afgelopen maand hebben we in een werkgroep deze avond voorbereid, werkafspraken gemaakt en de uitnodigingsbrief opgesteld. Deze brief met een toelichting op de avond en het verloop van het traject ontvangt u nog voor de kerstdagen.
Het wordt een avond voor iedereen die woont en werkt in het gebied van de "Marke Orvelte”.
Dus ook als u aan het Oranjekanaal of elders in het buitengebied woont kunt u uw wensen en ideeën inbrengen over uw directe woonomgeving.  
 
Namens het Orvelte Overleg
Marc Hoogland
Erwin van Liempd 
Henk Lindhout 
 
*****

 

Overname woonwinkel "het Brokantien"
15 december 2016
 
In verband met het starten van het huifkarvervoer in Orvelte hebben Mannuela Huisman en Arwald Slagman besloten om te stoppen met de exploitatie van hun woonwinkel "het Brokantien"

Vrienden nemen de winkel over onder de naam "De Freule Brocante & kleding".
De nieuwe eigenaren hebben inmiddels al een gedeelte van de winkel ingericht.
Officieel wordt per 1 februari 2017 de sleutel overgedragen.
Het Brokantien is donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur. 
 
*****

Met de herder op pad
15 december 2016
 
Van het bestuur van de schaapskudde ontvingen wij het volgende bericht.

Door de jaren heen hebben veel bezoekers in en rond Orvelte tijdens een ontmoeting met de kudde in het veld, een bezoek tijdens de lammetjesdag, het wolfeest e.d., hun belangstelling, sympathie en steun laten blijken voor de schaapskudde. 
Daaruit zijn veel vriendschappen ontstaan die mede tot uitdrukking komen in een financiele bijdrage en/of het adopteren van een schaap. De stichting Vrienden van de schaapskudde in Orvelte is erg blij met deze trouwe vrienden en hun bijdrage. Mede door hun steun kan de schaapskudde blijven bestaan.
De schaapskudde in Orvelte krijgt vanuit de vrienden en "passanten” nogal eens de vraag of het mogelijk is om samen met de kudde en de herder op pad te gaan. De stichting is daar altijd wat terughoudend in geweest omdat de kudde geen attractie puur voor het vermaak wil zijn. Dat neemt niet weg dat een ieder van harte welkom om kennis te maken met de mooie kudde Schoonebeekers, het scheperen door de herder, het werken met de honden, de relatie met natuurbeheer, e.d.
Inmiddels is de nieuwe herder Neils Tiktak al aardig bekend met de kudde en de omgeving van Orvelte waar de kudde regelmatig te zien is.

De herder, vrijwilligers en bestuur nodigen u van harte uit om op 28 december, tussen kerststol en oliebol, op pad te gaan met de schapen. Start is om 14.00 uur vanaf parkeerplaats P1 te Orvelte. We sluiten de wandeling af in de schaapskooi te Orvelte met een winters verhaal en een warm drankje.Geïnteresseerd? Ga dan naar onze website www.schaapskuddeorvelte.nl en meld je aan. 
 
Afbeelding invoegen
 Foto: Peter Nagtegaal

*****

Goedbezochte winterfair
2 december 2016

In het laatste weekeinde van november wederom een grote fair. Mooie stands, mooie aankleding en erg mooi weer waardoor het bezoekersaantal naar schatting boven de 6000 kwam.
Klik op de foto's voor vergrotingen/orginelen.
 
Afbeelding invoegen

 

 
 
 
 


Afbeelding invoegen
 
 
 

 
Afbeelding invoegen
 
*****

Overlijden Bea Polman
22 november 2016 

Tot ons kwam het trieste bericht dat onze dorpsgenote Bea Polman op 21 november 2016 is overleden. Bea werd 72 jaar. Bea is samen met haar man (Jan Polman, † 22-01-2014) jarenlang werkzaam geweest in de Borckerhof. Wij wensen de nabestaanden Casper, Maaike, Lina, Ebe, Vera en Bert enorm veel sterkte met dit grote verlies. 
 
*****

Nieuwe schaapsherder
15 november 2016

Sinds 1 juli zat de St. Schaapskudde Westerbork zonder herder. Gelukkig waren er vele vrijwilligers die alle werkzaamheden sindsdien op zich genomen hebben. Aan dit herderloze tijdperk is een einde gekomen door het aannemen van een nieuwe herder in de persoon van Neils Tiktak.
Neils is 40 jaar, heeft een opleiding als industrieel ontwerper en heeft een studie bos- en natuurbeheer in Wageningen gedaan. 
Hij is enige tijd in Zuid-Limburg als herder werkzaam geweest en sinds 1 november bij de kudde in Orvelte als vaste herder in dienst.
 
Afbeelding invoegen 
 
*****

Presentatie nieuw boekje Orvelte
15 november 2016

Op donderdag 10 november werd in het bijzijn van wethouder Gert-Jan Bent een boekje met als titel "Een kijk op Orvelte” gepresenteerd. Initiatiefneemster Ingrid Dolfing kreeg regelmatig dezelfde terugkerende vragen over Orvelte en besloot de antwoorden te bundelen in boekvorm. Deze full color uitgave betreft een vervanging van een boekje wat reeds in 2003 het levenslicht zag.
Het boekje beschrijft de vele aspecten van historisch Orvelte en wordt ondersteund met prachtige foto’s afkomstig van Ida Huizinga.
"Een kijk op Orvelte” is te koop bij de TIP aan de Dorpsstraat voor € 6,95. Een aanrader…

Afbeelding invoegen
De hoofdrolspelers bij de presentatie; van rechts naar links: wethouder Gert-Jan Bent, correctie Corrie van den Berg, auteur Ingrid Dolfing, foto's Ida Huizinga. Jammer genoeg kon Adinda Knevel, verantwoordelijk voor de lay-out, niet aanwezig zijn vanwege studieverplichtingen.
 
*****
 
DVD voor wethouder Emko Dolfing
15 november 2016
 

Op 16 november zal het dorpenoverleg Midden-Drenthe afscheid nemen van wethouder Emko Dolfing. 
Hem zal een DVD worden aangeboden waarop ieder dorp uit de gemeente hem kan bedanken. 
Vrijdag 11 november werd de Orvelter bijdrage daarvoor opgenomen in de tuin van de Schenkerij. Voorzitter van de VABO, Henk Lindhout, verzorgde de tekst.


  Afbeelding invoegen

 


*****

Belangrijk nieuws Masterplan Orvelte 2025
15 november 2016

 
Orvelte zet stappen vooruit

Afbeelding invoegen

 

 
 
 
 
Sinds september vorig jaar zitten de Stichting Orvelte Poort,                             Ondernemersvereniging Promotie Orvelte,   Het Drentse Landschap en de VABO met elkaar aan tafel.
In zowel onderlinge gesprekken als in overleg met het college en de ambtenaren van de Gemeente Midden Drenthe is gewerkt aan het bouwen van een goede onderlinge verstandhouding.


Daarbij is ook de verkeerssituatie in het dorp aan de orde geweest. Op dit moment is er nog steeds sprake van een voorlopige situatie, die niet erg bevredigend is. In juni van dit jaar zijn daarom een aantal uitgangspunten voor verbetering geformuleerd, waarbij met name de overlast van het autoverkeer door toeristen wordt aangepakt. Daarbij is naast bebording en aanpassingen in de bestrating gesproken over verkeer belemmerende maatregelen in de zin van een wegversmalling aan de kop van de Dorpstraat, de Brugstraat en de Schoolstraat.
Deze versmallingen worden gemarkeerd door een hek in de sfeer zoals dat bij het Tolhuis is te zien. 
Vooruitlopend op de definitieve plannen heeft het college in het Orvelte Overleg van 24 oktober 2016 bekend gemaakt dat er budget is vrijgemaakt om deze toegangspoorten tot Orvelte te financieren. Alle betrokkenen gaan er van uit dat deze maatregel in samenhang met de later aan te brengen nieuwe bebording en aanpassingen in de bestrating een duidelijk signaal aan de toerist is dat hij met z’n auto niet verder mag.
 
Er is echter meer. In het zelfde overleg is de aftrap gegeven om in samenspraak met alle partijen in Orvelte toekomstplannen voor Orvelte te ontwikkelen. Opzet daarbij is dat de plannen niet van het bureau of de tekentafel van de gemeente Midden Drenthe komen maar door het dorp Orvelte zelf worden geformuleerd. In de maand november wordt in gezamenlijk overleg de werkwijze besproken waarna een uitnodiging volgt aan alle bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden om wensen en ideeën in te brengen. 
Reserveer de avond van 17 Januari 2017 alvast in uw agenda.

Namens het Orvelte Overleg
Marc Hoogland
Frank van der Velden
Henk Lindhout 
 
*****

Wijziging Dorpsinfo
15 november 2016
 
Op de pagina Dorpsinfo zijn een aantal wijzigingen/toevoegingen aangebracht ondermeer ten aanzien van Stichting Schaapskudde Orvelte en gebruik AED.
 
*****

Gezinsuitbreiding aan de Schoolstraat
3 november 2016
 
Op 28 oktober werd de familie Luiten aan de Schoolstraat verblijd met de geboorte van een zoon.
Gefeliciteerd!
 
Afbeelding invoegen
 
*****
Masterplan Orvelte 2025
3 november 2016
 
Op initiatief van de gemeente Midden-Drenthe wordt er nagedacht over een "Masterplan Orvelte 2025".
Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen vanaf 2017 meepraten over de invulling van het plan. In het kader hiervan was RTV Drenthe op 2 november in Orvelte en interviewde diverse mensen.
Klik hier voor het volledige verslag
 
*****

Uitslag enquête mobiele bereikbaarheid
31 oktober 2016
 
Op 10 oktober deden we een oproep om een enquête in te vullen in verband met de mobiele bereikbaarheid. Vandaag worden de uitkomsten breed uitgemeten in de pers.
 
Link naar bericht:
RTV Drenthe 
NOS
 
*****

Update parkeersysteem en Bruntingerhof
20 oktober 2016
 
Van Frank van der Velden, Hoofd Erfgoed van Stichting het Drentse Landschap, ontvingen we informatie over het parkeersysteem en de situatie rondom de Bruntingerhof.
 
 
Parkeersysteem:
Het realiseren van het nieuwe parkeersysteem verliep helaas niet zonder slag of stoot. Enerzijds omdat er technische problemen waren met het systeem zelf, maar helaas ook omdat er meermaals vandalisme heeft plaatsgevonden. Wat dit laatste betreft zal het Drentse Landschap aangifte doen. Ook wordt er met camerabewaking gewerkt. Aan het oplossen van de technische problemen is de laatste tijd hard gewerkt. Inmiddels kan er ook met creditcards worden betaald, waardoor de meeste buitenlandse bezoekers probleemloos kunnen uitrijden. Voor buitenlandse bezoekers die geen credit card bezitten, zal in de toekomst gebruik worden gemaakt van kaartjes met een unieke barcode, voor eenmalig gebruik. Hieraan wordt gewerkt. 
 
Bruntingerhof:
Nadat de huur van de Bruntingerhof eind vorig jaar was opgezegd is het Drentse Landschap in gesprek getreden met een initiatiefnemer voor de vestiging van een bierbrouwerij. De vestiging van een kleinschalige brouwerij zou een echte ‘trekker’ voor Orvelte kunnen zijn. De gemeente heeft aangegeven hier in principe positief tegenover te staan, mits het plan past binnen de RO- en milieuwetgeving. Uiteraard zal er geen sprake moeten zijn van overlast voor het dorp. De gesprekken met de initiatiefnemer en de gemeente hebben de nodige tijd gekost, vooral omdat het om een zorgvuldige aanpak vraagt. Helaas heeft de initiatiefnemer vanwege persoonlijke redenen moeten besluiten om zich terug te trekken. Het Drentse Landschap beraadt zich nu op een andere invulling. Er hebben zich in de tussentijd enkele andere initiatieven aangediend, maar die waren veelal niet passend. Het Drentse Landschap overweegt nu onder meer een museale invulling. 
We kunnen ons voorstellen dat het beeld ontstaat dat een nieuwe invulling erg lang op zich laat wachten, maar soms vraagt het gewoon tijd om te komen tot een passend, duurzaam nieuw gebruik. In de tussentijd wordt het pand uiteraard goed onderhouden. Recent heeft er nog een grote renovatie van het rieten dak plaatsgevonden. 
 
*****

Foto's maisoogst
16 oktober 2016
 
Hieronder een aantal foto's die de status "foto van de maand" niet haalden.
Klik op de foto voor vergrotingen.
 
Afbeelding invoegen          Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen          Afbeelding invoegen
 
*****

Ingezonden stuk
16 oktober 2016

Onderstaand een ingezonden reactie op columns van Jan van Ginkel. Om de sfeer op het Orveltejournaal niet onder druk te zetten wil de redactie zeer terughoudend omgaan met het plaatsen van reacties. Echter, in dit geval hebben we besloten (in overleg met Jan van Ginkel) eenmalig onderstaande reactie te publiceren. Hiermee is wat de redactie betreft de zaak gesloten.

Tegengas 

Bij dezen vragen wij Jan van Ginkel zijn schrijverstalent eens te gebruiken over een ander onderwerp dan zijn eigen ”evangelie”. We zijn het namelijk behoorlijk zat, weggezet te worden als vervuilers en/of natuurbarbaren. Dat we niet allemaal dezelfde mening hebben moge duidelijk zijn, hoeft ook niet. Kritiek houd ons scherp. Maar het eenzijdige verhaal van Jan ............. 
Tot nu toe hebben we het geslikt maar nadat hij ons ongevraagd lid heeft gemaakt van de niet bestaande vereniging K.U.T. is de maat vol. 
K.U.T., overigens een goedkoop woordgrapje waarbij je zelfs bij  kinderen van de basisschool de handen niet op elkaar krijgt. Misschien de laatste T. van Trots. Jazeker wij zijn trots op ons werk, onze tuinen, onze akkers waar we met veel plezier en energie aan werken! 

Jans en Hennie Dobben
Nico en Harmina Enting
Olivier en Randy Smink
Lambertus en Alie Enting

*****

Manuela Huisman en Arwald Slagman nemen huifkar-vervoer over
16 oktober 2016
 
Manuela Huisman en Arwald Slagman nemen per 1 januari 2017 het huifkar-vervoer in Orvelte over van Reint en Aaltje de Vries.
Het afgelopen seizoen reden ze reeds voor Landal Orveltermarke, verkregen ze de benodigde vergunningen en behaalden ze hun menbewijzen. 
Arwald: "We hebben er echt zin in, we hebben zelfs plannen om met een Belgisch trekpaard te gaan rijden."
 
Afbeelding invoegen
 
*****

Vervolg reünie Orvelter scholen
16 oktober 2016
 
Van Grietje de Weerd ontvingen we de volgende reactie met betrekking tot de onlangs gehouden reünie.

In het septembernummer stond al een verslag van de Reünie Mariekeschool van 10 september jl., een cadeautje aan meester Geert Smegen van zijn dochters Irma, Annemiek en Marieke. Tegelijkertijd was het een geschenk voor alle aanwezigen! Deze reünie was alleen voor leerlingen van de Mariekeschool en dat werd door sommigen jammer gevonden. Er lijkt behoefte te zijn aan een vervolg maar dan voor iedereen, die in Orvelte op school heeft gezeten. Eén van de enthousiaste aanwezigen heeft die taak op zich genomen: Grietje de Weerd.
Zij woonde van januari 1961 tot januari 1974 in Orvelte, in wat nu Café Warmolts heet. 
Ze is meteen begonnen:
1. De Facebook-pagina Reünie Mariekeschool gaat verder onder de naam School Orvelte.
2. Om iedereen te kunnen bereiken, wordt een bestand gemaakt van leerlingen en leerkrachten. Zo wordt niemand gedwongen om lid te worden van Facebook of Schoolbank om op de hoogte te blijven van de plannen voor volgende ontmoetingen.
Registreren is mogelijk via deze link naar het inschrijfformulier. 
Als het niet lukt, kun je een mailtje met je gegevens sturen naar schoolorvelte@gmail.com
Eventuele nieuwsbrieven of berichten worden per mail verstuurd en geplaatst op de Facebook-pagina en in het Orveltejournaal. 
In eerste instantie werd gedacht aan een reünie in 2021, maar er zijn ook andere mogelijkheden denkbaar. Alle ideeën/suggesties zijn overigens welkom! 
Stuur die ook naar bovenstaand e-mail-adres. 
 
*****

Gedicht
11 oktober 2016
 
Een bezoeker van Orvelte was dusdanig enthousiast over zijn bezoek dat hij een gedicht schreef.
Hij vroeg de redactie zijn gedicht te plaatsen op het Orveltejournaal.
 
Orvelte

Zo zeldzaam goed bewaard
de boerderijen, winkeltjes
en oude ambachten
uit het land van ooit,
opgeluisterd door gezang
van hedendaagse vogels 
in hoogbejaarde bomen.
En al zijn er nog daar boven
ook wat wolken in beweging,
langzaam lopend 
over stenen van vroeger
zie ik hier weer aangekomen,
de tijd nog steeds gestopt,
halt gehouden
om nog heel lang
stil te blijven staan
bij een dorpje 
uit vervlogen dagen.
Bij een dorpje
uit de twaalfde eeuw.
 
Bergen, oktober 2016
Theo Olthuis
www.theo-olthuis.nl
 
*****

Bladbakken
10 oktober 2016
 
In de week van 17 oktober wordt door de gemeente Midden-Drenthe weer een bladbak geplaatst. U kunt uw blad kwijt nabij P1, tegenover de papierbak. De gemeente geeft aan dat deze voorziening alleen is bedoeld voor blad afkomstig van gemeentelijke bomen. In week 51 wordt de bak weer verwijderd.
 
*****

Enquete mobiele bereikbaarheid
10 oktober 2016

Uit ervaring weten we dat in en rondom Orvelte veel mensen een slechte bereikbaarheid met hun mobiele telefoon ervaren. Kort geleden startten de regionale omroepen in samenwerking met de NOS een enquête. Wellicht dat het invullen van deze enquête een bijdrage levert aan het versneld oplossen van mogelijke problemen.
Link naar de pagina van RTV Drenthe waar de enquête is in te vullen.
 
*****

Brand in de Schoolstraat
7 oktober 2016 

Donderdag 6 oktober werd de Schoolstraat rond het middaguur met schrik uit de maaltijd gerukt. Bij de familie Lammie en Derk Vos was een schoorsteenbrand uitgebroken in de schuur. Pogingen om het zelf te blussen lukten onvoldoende en de brandweer kwam met groot materieel. Gelukkig geen persoonlijk letsel, maar de schade aan schuur en materieel is groot.
 
Afbeelding invoegen
 
*****

Buurtpreventie-Whatsappgroep
6 oktober 2016
 
De gemeente Midden-Drenthe nodigt u uit voor een voorlichtingsavond buurtpreventie.
Bestuursleden van de VABO zullen deze avond ook bezoeken.
 
Afbeelding invoegen
 
*****

Landgeiten keuring
11 september 2016
 
Van dorpsgenoot Gijs Hogeweg ontvingen wij een verslag en achtergrondinformatie van de onlangs gehouden landgeitenkeuring, dank daarvoor.
 
De meeste inwoners hebben ze wel eens gezien. Jaarlijks is op de laatste zaterdag van augustus op de brink de keuring van de Nederlandse Landgeit.
Zo rond de jaren 80 van de vorige eeuw begonnen enkele enthousiaste geiten liefhebbers met de schamele restanten van de originele inheemse geit met 'rasloze' op de landgeit gelijkende dieren te kruisen. Gelijkend zoals ze op de schilderijen van de oude meesters van 400 jaar geleden te zien zijn. Inmiddels zijn er meer dan 2500 dieren in het stamboek ingeschreven en zijn deze dieren de status van bedreigd landbouw huisdierenras ontstegen.
Melk en vleesproductie zijn bij dit ras niet meer van economisch belang, daarentegen zijn ze zeer geschikt als biologisch hulpmiddel bij natuurbeheer. Hier komen hun eigenschappen optimaal tot hun recht in het Nederlandse klimaat. De beesten kunnen namelijk zomer en winter buiten zijn door hun ruime beharing. Ze worden  o.a. ingezet bij Staatsbosbeheer in de natuurgebieden. 
En gelukkig ook bij kinder- en zorgboerderijen die zeldzame huisdierrassen houden.
Kenmerkend voor deze geiten is, dat zowel de bok als de geit horens en een sik hebben.
Dat verklaart het veelal bij ons huis te horen  "kijk twee bokken" (er lopen echter twee geiten in de wei) naast het mekkergeluid wat een toerist blijkbaar als slechte imitator dient te doen. 
Behalve op het landje naast ons aan de Dorpsstraat, zijn op nog twee locaties bij de fam. v.d. Vlerk en Fam. Nagtegaal de Nederlandse Landgeit vanaf de straat te zien.
We vinden het heel fijn dat de keuring in Orvelte plaats kan vinden en weten dat de geitenhouders met hun gezinnen op de keuringsdag graag naar Orvelte komen
.
 
Afbeelding invoegen

*****

Reünie Mariekeschool, een feest van herkenning
11 september 2016

Op 10 september kwamen zo’n 60 oud-leerlingen van de voormalige Mariekeschool bijeen voor een reünie. De bijeenkomst vond plaats in de Borckerhof waar het terras wegens het prachtige weer kon worden benut. Naast de oud-leerlingen waren ondermeer juffen en meesters van weleer aanwezig. Geert W. Smegen, Aafke Holman, Jeanet Krol, Hilly Boers en Trientsje Greidanus genoten zichtbaar van het weerzien van hun oud-leerlingen. Na het middagprogramma werd één en ander afgesloten met een diner in de Schapendrift. De organisatie was in handen van de dochters van Geert W. Smegen: Irma, Annemiek en Marieke.   Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen

*****
 
Brand in veldstudiecentrum aan de Zuideresweg
11 september 2016
  
Afgelopen dinsdag 6 september zijn in korte tijd twee branden uitgebroken. Rond half negen ontstond er een brand in een schuur bij veldstudiecentrum De Veldhoeve. De schuur brandde hierbij deels uit. Een tweede schuur raakte door overslaande vlammen beschadigd. Enige tijd later moest de brandweer opnieuw uitrukken voor brand in dezelfde schuur bij het veldstudiecentrum. Op het moment van de brand logeerde een groep kinderen in het veldstudiecentrum. De kinderen zijn allemaal opgehaald door hun ouders. Over de oorzaak van de branden is nog geen duidelijkheid.
 
Afbeelding invoegen
Foto: Arwald Slagman
 
*****

Hennie Pekelaer blokgooikampioen 2016
31 augustus 2016

Op de pagina van het blokgooien vindt u de einduitslag van het blokgooi-seizoen 2016. 
 
*****

Nieuwe vuilcontainers arriveren in Orvelte
31 augustus 2016
 
Op 31 augustus werden in Orvelte de nieuwe vuilcontainers geleverd. Op de foto de Brugstraat waar voor iedere woning een setje werd afgeleverd.

Afbeelding invoegen
 
*****

Nieuwe bewoners aan de Brugstraat
19 augustus 2016

Op Brugstraat nr. 5 wonen sinds kort Jeroen Beekelaar en Eliz Klis. Ongeveer 5 jaar geleden hadden zij zich ingeschreven bij de Woonservice in Westerbork en waren dit al bijna vergeten. Ze waren al op zoek in de buurt van Emmen toen ze bericht kregen dat deze woning vrij kwam. De kans werd met beide handen aangegrepen en het huis en de tuin ook, want drie weken na de toezegging woonden ze er al; samen met hun twee honden, twee katten, twee konijnen en hun vissen. Jeroen is, samen met een compagnon, werkzaam als webdesigner in hun eigen bedrijf "Danwij” en werkt grotendeels vanuit huis. Eliz werkt in de horeca maar is over een maand zonder werk, dus als iemand in de buurt nog wat weet houdt zij zich aanbevolen. De redactie wenst ze een fijne tijd in Orvelte toe.
 
Op de bedrijvenpagina is het webdesign-bedrijf van Jeroen toegevoegd. 

Afbeelding invoegen
 
 
***** 

Barakken op het Orvelterzand: info gezocht
19 augustus 2016

Bij de parkeerplaats Orvelterzand zijn sporen te zien van eerdere bebouwing. 
Een opgeworpen wal, stukken open groen waar vroeger nog werd gemaaid, een corridor achter de omheining waar vroeger een laan liep. De oudste inwoners van Orvelte kunnen nog fragmenten van het verleden invullen, maar een volledig beeld van de geschiedenis van de barakken die er hebben gestaan is niet te geven.
Wat is er wel bekend, wat wordt vermoed. De redactie ging te rade bij enkele oudere inwoners: Derk Vos, Lambert Dolfing sr., Jans Prenger en bij Jan van Ginkel, onze plaatselijke historicus. De barakken zouden zijn gebouwd in de crisistijd (1930-1935), de tijd van de werkverschaffing waarbij veel bos (o.a. bij Oud-Orvelte) werd aangeplant. Aangezien de mensen ook van ver kwamen was onderdak nodig. De vraag is of het echt "paupers” waren die er werden gehuisvest, waren het hele gezinnen of alleen de tewerkgestelden. Wat er daarna met de barakken is gebeurd, wie er hebben "gewoond”, etc. is niet duidelijk. Volgens zeggen is het stenen gebouwtje dat er stond (resten beton op parkeerplaats) later nog een aantal jaren benut als vakantieverblijf. Tenminste: een van de zegslieden herinnert zich nog dat er leuke meisjes kwamen, de moeite waard om er ’s avonds heen te gaan. In de tijd van de bewoning in de jaren 1940-‘50 gingen de kinderen uit het kampement (een behoorlijk aantal) naar de school aan het kanaal. Aan het eind van die periode werd het kampement gebruikt om de arbeiders te huisvesten die het Orvelterveld ontwikkelden als landbouwgebied. Rond 1950 werd de heide afgebrand.
De redactie is erg benieuwd naar meer verhalen en informatie over dit stukje geschiedenis van Orvelte.     
Graag sturen aan het redactieadres of contact opnemen met Ger Keijzers.

Afbeelding invoegen  
                                      
                            
                          
                         
 
                            
                         
                          
                                               
Op de foto hiernaast de corridor aan de oostzijde van het Orvelterzand die uitkwam in de singel bij het Oranjekanaal westelijk van het woonhuis op de hoek.
In die tijd behoorde het Orvelterzand aan een textielbaron uit Twente. De laan aan de oostkant van de afrastering bestond toen ook omdat dit deel een andere eigenaar had (Staatsbosbeheer).

 
*****

Brand aan het Oranjekanaal
19 augustus 2016
 
Twee dagen na de brand tref ik dorpsgenoten Herman Jansen samen met zijn vriendin Willy Zwama aan de keukentafel van de intact gebleven woning aan het Oranjekanaal. "Een enorme knal”, daar schrok ik wakker van, vertelt Willy. Nadat ook Herman was wakkergeschud dachten ze dat er feest was in Westerbork of zo. Even later kijkt Herman door het raam en ziet achter zijn woning de kippenschuren in brand staan.
De eerste dag na de brand "zijn ze geleefd”. Verzekering, asbestspecialisten, politie, brandweer, gemeente en ramptoeristen liepen af en aan. Nu komen ze een beetje tot rust. Alhoewel, er zal nog enorm veel geregel op ons af komen, zegt Herman. "Maar ja, we zullen wel zien”.

Vanwege het gevaar van de geknapte hoogspanningskabels die 5 meter boven de schuren hangen kreeg de brand enorm veel, ook landelijke, media-aandacht. Voor wie nog iets wil nalezen:

www.rtvdrenthe.nl/nieuws/112118/15-000-kippen-komen-om-bij-brand-in-Orvelte
http://www.sbs6.nl/video/xAFawhwp1UBC
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/112165/Toch-asbest-op-omliggende-erven-na-brand
 
Afbeelding invoegen
 
*****

Update reünie Mariekeschool
19 augustus 2016
 
Hierbij de laatste details van de reünie van de Mariekeschool:

Datum:   Zaterdag 10 September 2016
Tijd:        15.00 - 17.00
Kosten:   € 6,50
Inclusief koffie/thee met gebak of krentenstoet
Locatie: Bruntingerhof of voormalige glasblazerij, Flintenweg in Orvelte (we bevestigen dit nog)
Aansluitend dineren diegenen die zich daarvoor op hebben gegeven bij restaurant De Schapendrift in Orvelte. 

Alle oud-leerlingen en oud-leerkrachten zijn welkom. Opgave kan nog steeds door een email te sturen naar mariekeschool@yahoo.com o.v.v. naam, schooljaren, telefoon nummer en of je wel of niet mee-eet
's avonds. 
 
*****

Nieuwe websites
18 augustus 2016
 
De bedrijfswebsite van de familie Hilbrands is vernieuwd en de website van het bedrijf van de familie Dolfing is toegevoegd. De websites zijn te benaderen via het bedrijvengedeelte van deze site.
 
*****

Aanpassing website
17 augustus 2016
 
Om de startpagina van deze site niet te lang te laten worden, zijn er subpagina's met "archiefnieuws" gemaakt. Als u op "Dorpsnieuws" gaat staan verschijnen de subpagina's.
 
*****

Nieuwe bewoners aan de Wezuperweg
18 juli 2016

Orvelte heef er weer nieuwe inwoners bij.

Aan de Wezuperweg, daar waar Rudy Oort en Agnes van der Molen woonden, zijn Rolf en Janika Dolfing met hun twee kinderen komen wonen. Op 28 mei zijn ze verhuisd en ze voelen zich nu al thuis. Ook zijn ze al lid van de VABO. Rolf werkt voor zichzelf en heeft een grondverzetbedrijf; als hij wat minder werk heeft werkt hij met zijn kraan voor andere bedrijven. In de toekomst hoopt hij dat hij geheel zelfstandig kan zijn. Daarnaast verhuurt hij opblaasfiguren en springkussens. De grote schuur komt dus goed van pas. Janika is als chemisch analist al elf jaar werkzaam bij PRA in Assen. Samen hebben ze twee kinderen: zoontje Thijs van tweeëneenhalf jaar en dochter Daniek van vijf maanden. De redactie wenst ze een mooie en lange tijd in Orvelte toe.
  Afbeelding invoegen

*****

Persbericht: Dag van het Paard in Orvelte
18 juli 2016

In het hart van Drenthe in het mooie dorp Orvelte wordt op zondag 7 augustus 2016 de dag van het Paard georganiseerd. 
Deze dag zal helemaal in het teken staan van het paard.
Er zullen verschillende spectaculaire shows en demonstraties gegeven worden. 
Zo zal er een koetsentocht door de omgeving zijn met aansluitend een presentatie van de koetsen. 
Op meerdere plaatsen in het dorp zullen activiteiten zijn die een link hebben met paard en pony.
O.a. springruiter Bert Jan Zuidema, voltige groep uit Norg, vrijheidsdressuur met paard vanuit een scootmobiel, een pas de deux door twee kinderen op pony en een heuse zware-paarden race die de vloer doet trillen. Demonstratie bomenslepen, IJslanders en Peruaanse Paso paarden zelfs mini paardjes worden onder de aandacht gebracht. Gewicht raden van een zwaar trekpaard, natuurlijk mag er ook geknuffeld worden met een paard of pony. Kinderen kunnen zich laten schminken en zelf een hoefijzer versieren. Ook is er een hoefsmid aanwezig met demonstraties.
Ringsteken voor jong en oud en nog veel meer.
De dag van het paard begint om 10.30 uur.

Afbeelding invoegen


***** 

Boek Belicht: Natuurlijk bestaat god
18 juli 2016
 
Dorpsgenoot Gerard Koolschijn schreef een boek, Ger Keijzers maakte hierover de volgende beschrijving:
"Een zelfportret geschreven door een ander" ; zo kwalificeert Orvelter schrijver Gerard Koolschijn, het karakter van het boek.
Gerard heeft met het geschreven materiaal van een oud-docent aan zijn school, Herman Hissink, een heroïsche poging gedaan een beeld te geven van iemand die gelovig is, dat wil blijven en tegelijkertijd onderkent dat nieuwe ontdekkingen steeds moeten worden ingepast. De daarmee gepaard gaande worstelingen worden in een zeer toegankelijk taalgebruik beschreven.
ISBN 9789028261242


*****
 
Boek Belicht: Blij met bomen
18 juli 2016 
 
Jan van Ginkel, onze vaste columnist laat weer eens van zich lezen. Deze keer niet via een column maar doordat hij een boek gemaakt heeft over bomen en struiken in Drenthe:"Blij met Bomen”
Klik hier voor het volledige document. 

*****
 
Informatie nieuw betaalsysteem parkeerterreinen 
5 juli 2016
 
Naar aanleiding van vragen welke onder dorpsbewoners, ondernemers en andere belanghebbenden leven heeft Frank van der Velden de volgende info verzonden.
 
Geachte inwoner van Orvelte, 

Via Henk Lindhout van de VABO bereikte ons het bericht dat door Het Drentse Landschap onvoldoende informatie is verschaft over het nieuwe parkeersysteem. Dit betreuren wij. Achteraf gezien hadden we graag in een eerder stadium de inwoners van Orvelte geïnformeerd. De reden dat dit niet is gebeurd is dat wij onderschat hebben wat de gevolgen konden zijn van de vernieuwing van het parkeersysteem. Dat heeft te maken met het gegeven dat het nieuwe systeem in principe op dezelfde wijze werkt als het oude. In feite is alleen de wijze van betaling veranderd. Het is vanaf heden niet meer mogelijk om met muntgeld te betalen, maar alleen met bankpas, en in de toekomst ook met creditcard. Aan dit laatste wordt nog gewerkt. 
Net als bij het oude systeem is betaling voor de parkeerplaatsen alleen van toepassing tussen 10.00 en 20.00 uur. Na 20.00 uur kan men de parkeerplaats zonder te betalen verlaten, zoals gebruikelijk. In tegenstelling tot het oude systeem staan de slagbomen buiten de betaalde tijden dicht, maar bij het oprijden tot aan de slagbomen zullen deze zich openen.  
Om de ondernemers en andere organisaties in Orvelte van dienst te zijn hebben wij besloten hen te voorzien van enkele parkeerpassen. Deze zijn uitsluitend voor de ondernemers en hun personeel of vrijwilligers. Het is bedoeld om te voorkomen dat personeel bij het pand gaat parkeren, wat ongewenst is. Omdat bewoners kunnen parkeren op eigen terrein is er voor gekozen om geen parkeerpassen aan bewoners te verschaffen. In feite volgen we ook hiermee het bestaande beleid.  
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.  
Met vriendelijke groet,
Stichting Het Drentse Landschap 
Frank van der Velden - Hoofd Erfgoed 
Mijn vaste werkdagen zijn maandag en woensdag t/m vrijdag. Telefoon rechtstreeks: 0592-304137 | Telefoon mobiel: 06-46030849 | Telefoon receptie: 0592-313552
Bezoekadres: Kloosterstraat 5 9401 KD Assen | Postadres: Postbus 83 9400 AB Assen
Website: http://www.drentslandschap.nl | E-mail: f.vandervelden@drentslandschap.nl

*****