Kerstwandeling 
21 december 2016

Op zondag 18 december organiseerde de VABO een kerstbijeenkomst voor Orvelters. Deze keer een andere opzet dan men voorgaande jaren gewend was.
Tegen 11 uur verzamelden zo’n 24 personen zich in de Schenkerij. Hier werd gezorgd voor een bakje koffie met lekkere versnaperingen. 
Na de koffie startte een wandeling rondom Orvelte. Onder mooie weersomstandigheden werd koers gezet richting de Zuideresweg om later de Orvelterstraat weer over te steken richting de ijzertijdboerderij. Ondermeer Ger Keijzers was bereid gevonden enige foto’s te maken. Met zijn drone maakte hij een prachtige opname van de natuur met daarin een sliert Orvelter wandelaars. 
Bij de ijzertijdboerderij werden de wandelaars opgewacht door twee heuse kerstmannen. Zij waren gekomen op de menkar met paard van Hans Nijwening. Dit geheel leverde mooi plaatjes op.
Na een beker warme chocomel met slagroom werd koers gezet richting het Reijntjesveld om van daar uit weer terug te keren naar Orvelte.
Na afloop werden de wandelaars in de Schenkerij getrakteerd op heerlijke snert en bruine bonen met spek.
Het was een gezellige zondag. Hulde aan de organisatie!

 
Afbeelding invoegen            Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen             Afbeelding invoegen
Klik op de foto's voor vergroting
 
*****

Uitnodiging Nij-jaorsvisite 
15 december 2016
 
De Vabo nodigt u uit voor de nieuwjaarsvisite welke op vrijdag 13 januari wordt gehouden in de Schenkerij.
Klik op onderstaande uitnodiging voor alle details.
 
Afbeelding invoegen
 
*****

Uitnodiging kerstbijeenkomst
15 november 2016
 
De VABO nodigt alle Orvelters uit voor een kerstbijeenkomst op 18 december.
De opzet is deze keer anders. Klik op onderstaande uitnodiging voor alle details.
 
Afbeelding invoegen
 
*****

Terug in de tijd, een bezoek aan het Drents Archief
15 november 2016
 
De leden van de VABO werden op dinsdag 1 november ontvangen in de voormalige Commissiekamer uit 1901. 
De originele eikenhouten lambrisering en de deuren, ontworpen door Rijksbouwmeester Jacobus van Lokhorst, nemen ons moeiteloos mee terug in de tijd. Het prachtige gerestaureerde plafond verbeeldt de Drentse welvaart in de 17de eeuw. De deugden Waarheid en Gerechtigheid spelen hierin een grote rol. De schilder is Willem Adrianus Fabri (1853-1925), die ook in de paleizen Het Loo en Soestdijk heeft gewerkt. Uniek in Nederland!
 
Oranjekanaal
Na de koffie met een Drentse Turf vertelt Henk Lindhout over de geschiedenis van het huis aan het Oranjekanaal nr. 16. Het perceel werd in 1832 op last van Napoleon al ingemeten. Hij bepaalde dat de toenmalige eigenaren Jan Braams en Jan Meijering f2,93 aan grondbelasting moesten betalen. 
Uit de informatie van het kadaster blijkt het huidige woonhuis in 1921 door Albert Seubring, caféhouder en winkelier in Orvelte te zijn gebouwd. Van 1939 t/m 1975 pachtte de familie Kerssies de boerderij 
(zie foto). Na hun vertrek kocht Assies, architect uit Haulerwijk het pand.  Na Klaus Terstegge die het huis als vakantiehuis gebruikte kocht Marc Schots, de huidige eigenaar het pand in 1991.
Huurder Cor Dam begon er een camping. Na zijn vertrek in 1999  huurden eerst Sander Lindhout en zijn gezin het huis en vanaf 2003 zijn Henk en Annie Lindhout huurders.

Afbeelding invoegen 

Rondleiding, Film en Quiz
Trude Evers verzorgde de rondleiding door het monumentale gebouw van de moderne entree tot het uit de middeleeuwen daterende, gedeelte van het klooster Maria in Campis. Het is zonder twijfel het oudste overgebleven stukje Assen. In de kelder van dit oude deel van het gebouw is een spel met opdrachten voor jong en oud geïnspireerd op het leven van Sigismund van Heiden Reinestein. Hij was drost van Drenthe en kamerheer van Willem V. Hij leefde in een woelige tijd met politieke conflicten tussen patriotten en prinsgezinden. Nieuw is de studiezaal waar het publiek zelf onderzoek kan doen en waar verschillende films zijn te zien. Er volgt ook een exclusief bezoek aan de schatkamers van het Drents Archief, de depots. Ferry Sieders neemt ons mee naar de ondergrondse depots en laat zien welke archiefschatten hier bewaard worden. We zien het oudste archiefstuk, meer dan 750 jaar oud en documenten en kaarten over Orvelte. Tot slot worden we verrast door origineel historisch filmmateriaal over het leven in de Drentse dorpen en op het boerenerf. De films worden afgewisseld met een quiz over de Drentse geschiedenis. 
 
Afbeelding invoegen           Afbeelding invoegen

Afbeelding invoegen           Afbeelding invoegen
Klik op de foto's voor vergroting
 
*****

Wijziging werkwijze AED
10 november 2016
 
Sinds enige jaren is er een AED aanwezig aan het pand van de TIP aan de Dorpsstraat in de kern van Orvelte. Enkele dorpsbewoners zijn in het bezit van een reanimatie diploma en werden telefonisch gealarmeerd door de hulpbehoevende wanneer het gebruik van de AED wenselijk was. Dit is echter geen gewenste situatie omdat de bereikbaarheid van de hulpverleners minimaal is. Tegenwoordig is er een landelijk alarmeringssysteem om burgerhulpverleners te alarmeren. 

De VABO zal de AED in Orvelte aanmelden bij HartslagNu. Zowel voor de inwoners, toeristen en ondernemers zal met de aanmelding bij HartslagNu de hulpverlening zo snel mogelijk opgestart kunnen worden. Wij verzoeken om ieder die een geldig reanimatie of BHV diploma heeft zich aan te melden bij HartslagNu. De telefoonnummers van de huidige AED hulpverleners zijn van het Orveltejournaal verwijderd. Bij deze willen we hen hartelijk bedanken voor de inzet!
Op de pagina Dorpsinfo vindt u een document waar de werkwijze wordt uitgelegd.
 
*****
 
Uitnodiging bezoek Drents archief
16 oktober 2016
 
Op dinsdag 1 november organiseert de VABO een bezoek aan het Drents archief in Assen.
Klik op onderstaand document voor een vergroting.
 
Afbeelding invoegen
 
*****

Dorpsrondje 29 september 2016
16 oktober 2016
 
Henk Lindhout schreef een verslag van het dorpsrondje.

Happen en stappen en dat in je eigen dorp. In het half duister komen de dorpsbewoners van alle kanten toestromen. De deelname is zo groot dat de eerste twee adressen deze avond in twee groepen worden bezocht.
Startend in het Bakkershoes heet Mirjam Schokker ons van harte welkom. Ze vertelt over de oude bakkerijspullen die haar vader door de jaren heen verzamelde. Bijzonder is ook dat hij bij de keuze voor een pand de afweging maakte tussen de huidige Ar in Westerbork en het pand aan de Dorpstraat in Orvelte. Het werd de Ar, maar na het vertrek van de pottenbakkerij uit Orvelte kreeg Mirjam de gelegenheid op dit adres het Bakkershoes te openen. Dat stukje geschiedenis is ook zichtbaar in de spiegels van de toonbank. 
Natuurlijk konden we de bakkersproducten proeven met daarbij een kopje koffie geschonken uit een traditionele kan. Tot slot vertelde Mirjam een romantisch verhaal over oude Hollandsche likeuren met bijzondere namen en hun eigen achtergrond.

Na deze goede start lieten we ons verrassen door "Professor Pannenkoek”. Door Francien werd ons een welkomstdrankje aangeboden waarna de "Professor” ons vertelde over de ontwikkeling van zijn pannenkoekmixen. In de door Henk Buis (zo heet de professor bij ons in Orvelte) zelf ontwikkelde mixen maakt hij gebruik van traditionele granen. Een spannende ontwikkeling is zijn Puur sport mixen met langzame koolhydraten, goed voor duursporters begreep ik. Natuurlijk konden we ook een stukje pannenkoek met appel/kaneel vulling proeven. 
De prachtige ets op doek geprint in de hoek van het "Huis van de Granen” biedt het decor van de liefde van gedreven landbouwers voor oude en rijke gewassen. De granen worden gemalen door Cees Notenboom van Molen 't Lam in Woudsend, maar ook in de winkel in Orvelte kon één van de VABO-leden zelf zijn eigen graan malen!

Het hele gezelschap sluit het dorpsrondje af in het Zuivelatelier van Riegiena Eefsting, die ons met een zuivelhapje verwelkomde. Riegiena vertelt dat ze in maart een versnelde start heeft gemaakt met biologische producten uit de regio. In september is ze gestart met de opleiding 'bijzondere kaasjes' maken! Als de komende tijd de productieruimte ook is voltooid kan ze het volgende seizoen mooie biologische kaasjes produceren in Orvelte! Natuurlijk komen die te koop in het Zuivelatelier maar ook in de winkels in de omgeving. 
Naast zuivel is er een mooie samenwerking met Marcel en zijn Re-Wines die in Orvelte biologische wijnen verkoopt. Samen vinden ze in het Zuivelatelier een prachtige locatie met winkel en proeflokaal. Daar sluiten we de avond dan ook af met een goed glas wijn en veel lekkers waaronder een groot assortiment aan kaasjes. 
Een geslaagde avond met een drietal gedreven ondernemers die elk hun eigen passie hebben en waarop de VABO ook deze keer weer een paar nieuwe leden mocht verwelkomen.

Afbeelding invoegen
 
*****

Nieuwe leden 4 maanden gratis lid van de VABO
15 september 2016
 
Heeft u interesse om mee te denken en te beslissen over wat er in uw dorp gebeurt?
Wilt u op de hoogte blijven van wat er vanuit de gemeentelijke organisatie op u afkomt?  
Of wilt u deelnemen aan één van de vele activiteiten, word dan lid van de Vereniging Algemeen Belang Orvelte (VABO).
Nieuwe leden die vanaf 1 september 2016 lid worden, betalen over dit jaar geen lidmaatschapsgeld.

Dus wordt nu lid en krijg vier maanden gratis lidmaatschap. Wat bieden we u nog dit jaar:
29 september een dorpsrondje, waarbij we in een gezellige en ontspannen sfeer kennis maken met aan aantal Orvelter bedrijven (zie de uitnodiging). Een bezoek aan het Drents Archief (datum volgt). Blokgooien, Klaverjassen en Klootschieten. De traditionele kerst bijeenkomst op de Brink. U hoort meer over het overleg met de gemeente Midden Drenthe op 24 oktober 2016 en het dorpen overleg Midden Drenthe op 16 november 2016. 
En wat te denken van het nieuw gestarte overleg met Het Drents Landschap, VABO, Orvelte Poort en de Ondernemersvereniging. We nodigen u als bestuur van harte uit!
 
Nieuwe leden kunnen gebruik maken van dit aanmeldformulier.

***** 

Bedrijfsbezoeken/dorpsrondje
15 september 2016
 
De VABO nodigt u uit voor een dorpsrondje op 29 september.
Klik op onderstaand document voor een vergrootte versie.
 
Afbeelding invoegen
 
*****

Mobiele bereikbaarheid
19 augustus 2016
 
Via het Dorpenoverleg Midden-Drenthe heeft de VABO informatie ontvangen over een onderzoek met betrekking tot de slechte mobiele bereikbaarheid onze omgeving. Het gedeelte wat betrekking heeft op Orvelte is in bijgaand document samengevat.
 
*****

Bedrijfsbezoeken
19 augustus 2016
 
Alvast voor in de agenda: Bedrijfsbezoeken op donderdagavond 29 september
Op deze avond willen we kennismaken met een aantal Orvelter bedrijven. Verdere gegevens worden binnenkort via een uitnodiging bekend gemaakt.
 
*****

Barbecue VABO groot succes
16 juli 2016

De BBQ op deze 16e juli wordt voorafgegaan door een rondje klootschieten. 
Er melden zich 11 deelnemers die in twee ploegen het vertrouwde circuit lopen. Is het aan het begin nog droog, later begint het toch echt op regen te lijken wat er uit de lucht komt. Het plezier is er niet minder om. Met wisselend succes word de kloot geschoten, daarbij spelen afleidingsmanoeuvres van de tegenstander zeker een rol. Het gras in de pas gemaaide bermen wil de kloot nog al eens verstoppen. Met elkaar houden de spelers de vaart er goed in tot er om de bocht bij het rustveld een verrassing wacht, een bittertje met een hapje. Het spel is even buiten beeld en het gesprek gaat over de beste kruidenbitter.
Na deze onderbreking wordt de finish snel bereikt. Er is een winnaar met 5 schoten verschil.De prijsuitreiking aan het begin van de Barbecue levert de winnaars een zakje Kniepertjes uit ’t Bakkershoes op. Als bestuur kunnen we 27 deelnemers verwelkomen waarvan 3 kinderen en 4 nieuwe leden! Een opkomst die niet eerder is vertoond meld een trouwe bezoeker.
En het is droog in de tuin van de Schenkerij waar Miriam met haar assistenten voor een gevarieerde maaltijd zorgt. De geanimeerde gesprekken en de sterke verhalen geven blijk van de gezellige sfeer. De kinderen die wat eerder vertrekken krijgen het advies mee om geen Pokémon wezentjes op hun mobiele telefoon te vangen. Zo tegen twaalf uur loopt ook deze avond op z’n eind en kunnen we als leden van de VABO terug kijken op een geslaagde avond.
 
Namens de VABO
Henk Lindhout
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen 
 
*****

Jaarlijkse dorps-BBQ 
24 juni 2016
 
In juli organiseert de VABO wederom de jaarlijkse BBQ. 
Deze keer voorafgaande aan de gezellige BBQ een rondje klootschieten voor de liefhebbers.
Klik hier voor de volledige uitnodiging
 
*****

Bestuurswisseling VABO
15 april 2016 
 
Op de goed bezochte voorjaarsledenvergadering van de VABO hebben zich maar liefst drie bestuurswisselingen voorgedaan. Aftredend waren Charles Manders, Hans Nijwening en Agnes van der Molen. Tot het bestuur zijn toegetreden Henk Lindhout, Rolinda Neuwitter en Grietje Doorten.
Het mailadres van de VABO is gewijzigd in vabo1973@gmail.com
 
*****
 
Voorjaarsvergadering op andere lokatie
11 april 2016
 
Door een misverstand zijn wij genoodzaakt om de jaarvergadering op een andere locatie te houden. In plaats van "De Schenkerij” zullen wij nu vergaderen in ‘De Schapendrift”. U bent er natuurlijk net zo welkom! 
Dus tot donderdagavond, vanaf 19.45 in "De Schapendrift”
 
*****

Verslag neutieschieten 2016
28 maart 2016
 
Op tweede paasdag kwamen zo'n 25 personen bijeen voor het traditionele neutieschieten.
In de schuren van de familie Meppelink, Lambert en Ingrid Dolfing en Lambert en Theo Dolfing
werd gestreden om de eer en prijzen van 2016. Maar de gezelligheid was het belangrijkste.
Bij Lambert en Ingrid in de schuur was gezorgd voor een kop koffie met paasbrood en paaseitjes. Er werd soms erg serieus gegooid en soms erg gelachen!
 
Na afloop was de prijsuitreiking in de Schenkerij. De voorzitter van de VABO bedankte een ieder voor deelname en in het bijzonder de mensen die hun schuren beschikbaar hadden gesteld. Ook Lambert Dolfing jr. werd bedankt voor het uitzetten van de banen.
 
In de categorie tot 5 jaar was er één deelnemertje: Loona Naranjo
Loona had een goede prestatie geleverd en mocht dan ook de eerste prijs in ontvangst nemen.
Gefeliciteerd!

Afbeelding invoegen
 
In de categorie volwassen deden 24 personen mee.
Klik hier voor de uitslag
Allen gefeliciteerd!
 
Afbeelding invoegen               Afbeelding invoegen


*****

Bezoek Apple museum
27 maart 2016 
 
Op donderdag 24 maart kwamen zo’n 18 personen bijeen in de Schenkerij. Voor ieder was er heerlijke koffie met koek. Om 20.30 uur werden we ontvangen door Marnix de Vries in het naastgelegen Apple museum. Hier kregen we een rondleiding over de geschiedenis van de Apple computer. Erg leerzaam en indrukwekkend wat er sinds de prille ontwikkelingen in de jaren ’70 tot op heden is veranderd. Het Apple-museum is ondergebracht in een stichting en wordt gerund door zo’n 10 vrijwilligers. Het museum draait zonder subsidies en is afhankelijk van giften. Er wordt doorlopend gezocht naar computers uit het verleden om toe te voegen aan de collectie. Er wordt gestreeft om van ieder model 3 exemplaren te bezitten. Eén voor het museum, één als reserve en één voor onderdelen.
Na afloop bedankte de voorzitter de gids en overhandigde als dank een boeket bloemen. Door de meesten werd nog even -onder genot van een drankje- nagezeten in de Schenkerij. Al met al een geslaagde avond.
 
Afbeelding invoegen
 
*****

Vernieuwde agenda ledenvergadering
22 maart 2016
 
In verband met het aanmelden van twee nieuwe bestuurskandidaten is de agenda van de komende ledenvergadering gewijzigd. De oorspronkelijke agenda welke op 16 maart 2016 op deze plaats is gepubliceerd is hiermee komen te vervallen.
Ook de dringende oproep van 16 maart 2016 is hiermee niet meer actueel.
Klik op onderstaande afbeelding voor de vernieuwde agenda.
 
Afbeelding invoegen
 
*****
 
Dringende oproep!!!
16 maart 2016

Zoals u in de agenda voor de ledenvergadering hebt kunnen lezen hebben wij pas één nieuwe bestuurskandidaat kunnen vinden.
Gezien het belang van een vereniging, die de belangen van de inwoners van Orvelte vertegenwoordigt, is het noodzakelijk dat er personen zijn die in het bestuur zitting willen nemen.
Door omstandigheden zijn er maar liefst drie van de vijf bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar. 
U zult begrijpen dat het voor de overblijvende bestuursleden noodzakelijk is dat het bestuur versterkt wordt. Daarom doet de VABO een dringend beroep op u om zich te melden voor een bestuursfunctie.
 
*****
 
Uitnodigingen
16 maart 2016 
 
Op donderdag 24 maart organiseert de VABO een rondleiding in het Apple-museum.
Op maandag 28 maart (tweede paasdag) het traditionele neutieschieten.
Klik op onderstaande links voor de volledige uitnodigingen.
 
Afbeelding invoegen                                       Afbeelding invoegen
 
Apple-museum                                                                                Neutieschieten

*****
 
Verslag nieuwjaarsvisite
19 januari 2016
 
Van Ben Weerdmeester ontvingen wij een verslag van de nieuwjaarsvisite. Dank hiervoor.
 
Nieuwjaarsvisite Orvelte 2016

Het was vrijdag 16 januari weer reuze gezellig bij de Schenkerij. Helaas was - door een aantal zieke mensen - de opkomst minder dan we de laatste jaren gewend waren. We begonnen de avond traditioneel met koffie en rollegies met... slagroom.  En vanzelfsrekend een glaasje boerenjongens. Toch elk jaar weer een traktatie. 
Na het welkomst woord van Charles Manders kreeg een wel zeer bijzondere man het woord.

Roelof Keen (1964), schrijver en dichter. Het boek dat Roelof heeft geschreven heet: "Dikke arms en kleine bienties". Zijn ouders zeiden: "Onze zoon is ongelukkig, maar gelukkig geen sufferd". En dat laatste blijkt wel uit het feit dat hij werktuig bouwkundige is geworden.
Roelof is rolstoelgebonden, maar dat was voor hem geen beperking; integendeel. Roelof maakte van zijn handicap zijn sterke punt, hij ging namelijk rolstoelracen. Hij behaalde internationaal grote successen en heeft de hele wereld over gezworven, Parijs,Tokio,Toronto etc.
Roelof heeft veel meegemaakt in zijn sport loopbaan en daar is hij over gaan schrijven in het Drents. Echt geweldig, we hebben wat af gelachen. Naast het schrijven van verhalen maakt hij ook gedichten onder andere eentje over roken. Aangezien ik één van de weinige aanwezigen ben die nog rookt, vroeg ik hem of wij zijn gedicht in ons Orveltejournaal mochten opnemen. Welnu, bij deze, geniet er van.

Onder het genot van een glaasje en heerlijke hapjes werd de avond voortgezet. En dat het gezellig was bleek wel uit het feit dat om half twaalf wij er bijna allemaal nog waren.
 
Ienzaom

Het is helder en allent de maon
zöt ‘n ienzaom man in tune staon.
’t is net of e ’t argens drok met hef
as veur de maon een wolkie dref.

Zie de man toch ienzaom staon
gadeslagen deur de maon.
’t Is net of e ’t argens drok met hef
as veur de maon een wolkie dref.

De man hef ’t kold zo zunder jas
hij wol dat hij in hoes bleven was.
’t Is net of e ’t argens drok met hef
as veur de maon een wolkie dref.

’t Is niet de man zien eigen bedril
hij stiet daor ok tegen dank en wil.
’t is net of e ’t argens drok met hef
as veur de maon een wolkie dref.

’t Kwam deur zien vrouw dat hij daor stun
umdat die doodienvoudig vun.
Nao ’t lappen van de vette roeten
Dat roken, doej veurtaan maor boeten.
 
Roelof Keen
 
Afbeelding invoegen
 
*****

Informatie en rooster oud papier
14 januari 2016

Van Dineke Baardink, namens de IJsvereniging de Boswal en de VABO hierbij het volgende bericht:

Namens de beide verenigingen wil ik iedereen die het voorgaande jaar meegeholpen heeft hartelijk bedanken. Mede dank zij u wordt er toch weer een aardig bedrag op de rekeningen van onze verenigingen bijgeboekt. Iedereen kan z’n papier en karton kwijt in de grote container op parkeerplaats P1. Daarnaast wordt er één maal per twee maanden papier gehaald bij  "nummer 12a” op de Noesten in Westerbork.
 
Via onderstaand rooster kunnen de vaste papierophalers zien wanneer ze zijn ingedeeld.Door verhuizingen zijn er een paar papierophalers minder. We kunnen dus nog wel wat extra handjes gebruiken. Zijn er mensen die één a twee keer per jaar een zaterdagochtend willen helpen om het papier bij "nummer 12a” op de  Noesten op te halen?
Dat zou heel mooi zijn! Aanmelden graag bij Dineke Baardink 0593-322302 of 06-29422439
Iedereen alvast hartelijk dank voor zijn of haar inzet!
 
Lambert Dolfing meldt nog dat er in 2015 39.170 kg. papier is ingezameld. Dat is dus bijna 40 ton en ongeveer gelijk aan de hoeveelheid in 2014.
 
Ophaalrooster 2016
 
12 maart 2016
14 mei 2016
16 juli 2016
17 september 2016
19 november 2016
14 januari 2017
 
 
 
*****
 
Jan Arno*,Hans en Gerard
Cor*, Peter en Henk
Lambert*,Theo en Egbert
Jan Arno*, Peter en Gerard
Cor*, Hans en Henk
Lambert*, Theo en Egbert
 
* Nemen trekker en wagen mee

 


Wijziging uitnodiging nieuwjaarsvisite
24 december 2015
 
Wegens onvoorziene omstandigheden is de spreker op de nieuwjaarsvisite, Harrie Popken verhinderd.
Gelukkig heeft de VABO een goede vervanger kunnen vinden in de persoon van Roelof Keen.
Zie onderstaande originele uitnodiging (17/12) voor uitgebreide informatie of klik hier.
 
*****
 
Verslag kerstbijeenkomst
22 december 2015 
 
Afgelopen zondag werd op de brink de traditionele kerstviering gehouden. Zoals elk jaar was er glühwein, chocolademelk en kerststol in ruime mate voorradig, maar waar iedereen voor kwam was natuurlijk het kerstverhaal, dit jaar verteld door Frank van der Vlerk. Frank had gekozen voor twee verhalen: een kort verhaal voor de volwassenen wat appelleerde aan onze medemenselijkheid en een langer verhaal voor de kinderen en voor iedereen die in (de moraal van) sprookjes gelooft. Het was een bijzondere vertelling van een verhaal dat door Frank en Cathelijne bewerkt was. Het speelde zich af in Oud-Orvelte in de tijd dat er nog draken leefden. Iedereen was van begin tot eind geboeid, tot en met de levenslessen waar Frank mee eindigde. De belangrijkste les was dat we niet moeten wachten met goede voornemens tot het laatste moment. Daarna was er natuurlijk nog een gezellig samenzijn totdat de ketel boven het vuurtje leeg was.

Afbeelding invoegen
Links vertelt  Frank van der Vlerk en rechts luisteren de aanwezigen aandachtig 
 
*****

Uitnodiging kerstbijeenkomst en nieuwjaarsvisite
17 december 2015
 
Klik voor de uitgebreide informatie op onderstaande uitnodigingen.
Voor beide bijeenkomsten geldt dat alle Orvelters zijn uitgenodigd.
Ook niet-VABO leden.
  

Afbeelding invoegen
Kerstbijeenkomst

 Afbeelding invoegen
Nieuwjaarsvisite

 

 *****
 
Afgelasting "Oud Hollandse Spelen"
8 december 2015 
 
Wegens een te geringe opgave heeft het bestuur van de VABO besloten de gezellige avond welke komende vrijdag was gepland te annuleren.
 
*****
 
Uitnodiging
12 november 2015
 
De VABO nodigt u uit voor gezellige avond "Oud Hollandse Spelen" op vrijdag 11 december.
Klik op hier voor de volledige uitnodiging. Voor opgave: hansnijwening@hetnet.nl

Afbeelding invoegen
 
*****

Vaststelling bestemmingplan Orvelte
9 november 2015

Op 24 september 2015 heeft de gemeenteraad van de gemeente Midden-Drenthe het gewijzigde bestemmingsplan Orvelte vastgesteld.

Wilt u dit vaststellingsbesluit incl. zienswijzen inzien klik dan hier.

Het gewijzigde  bestemmingsplan ligt vanaf 5 november 2015  ter inzage in de Gemeentewinkel in het gemeentehuis in Beilen of ga naar www.ruimtelijkeplannen.nl .

Wilt u nog beroep aantekenen, ga dan voor de voorwaarden naar www.middendrenthe.nl  en vervolgens rechtsboven naar bekendmakingen, daar vindt u onder het kopje ” Bestemmingsplannen en overeenkomsten ter inzage”  de procedure die u dan dient te volgen.
 
*****

Dank aan de redactie van het Mariekejournaal
9 november 2015
 
De volgende mail is verzonden aan alle VABO-leden met mailadres:
 

Geachte Vabo-leden,

De meesten van u zijn ook abonnee van het Mariekejournaal en werden via dit dorpskrantje op de hoogte gehouden van het wel en wee in Orvelte. Al sinds jaar en dag zijn Henny  Pekelaer –Wolting en Corrie v.d. Berg-Verdegaal de twee enige redactieleden. Voor Hennie is de binding met Orvelte door het overlijden van haar vader Hendrik voor het grootste deel verdwenen en Corrie sukkelt met haar gezondheid. Redenen voor beide dames om de handdoek in de ring te gooien.  

Na ongeveer 45 jaar komt er daarom  een einde aan het Mariekejournaal. In december verschijnt dan ook de laatste editie van het Mariekejournaal. De Vabo wil beide dames ontzettend veel dank zeggen voor het vele werk in de afgelopen jaren.

Hoe nu verder?

Op initiatief van Cor Doorten is er de afgelopen weken hard gewerkt aan het maken van een website voor Orvelte. Cor heeft Charles Manders en Ger Keijzers benaderd om mee te werken en met z'n drieën vormen zij voorlopig de redactie van dit onafhankelijke nieuwsmedium voor en door Orvelters. Op deze site krijgt u een overzicht van het dorpsnieuws, een agenda, wel en wee van diverse verenigingen/organisaties enz. Zie ook de flyer die u van de redactie ontvangt.

Voorlopig zal de Vabo dit project financieel ondersteunen zonder zich met de inhoudelijke kant te bemoeien, de redactie is en blijft onafhankelijk!

Vanaf medio november kunt u inloggen op de website via deze link: www.orveltejournaal.nl 

Tevens is het de bedoeling om maandelijks een digitale nieuwsbrief uit te geven die u als Vabo-lid automatisch ontvangt, wilt u dit niet laat het dan even weten via redactie@orveltejournaal.nl 


*****