Afbeelding invoegen

De VABO is de belangenvereniging voor de bewoners van Orvelte. Regelmatig onderhoudt de VABO contact met de gemeente Midden Drenthe en andere organisaties. 
 
Naast de formele kant organiseert de VABO sociale activiteiten waaronder blokgooien, neutieschieten en klaverjassen.
 


Afbeelding invoegen
 
Het bestuur van de VABO bestaat uit:
 
Rina Hazeleger
Dineke Baardink
Janinka Dolfing
Annemarie Beugel
Jan de Haas 

Het bestuur van de VABO is rechtstreeks bereikbaar via vabo1973@gmail.com
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitnodiging VABO-leden/ vrijdag 21 juni
 
 
 
 
 
 *****  
 
 
 

 
Verslag VABO fietstocht 

14 juni

 
Tekst: Rina Hazeleger
 
 
*****  
  
 

 
VABO fietstocht 9 juni a.s.

 

31 mei

 

De redactie ontving het volgende bericht:

 

Op zondag 9 juni organiseert de VABO een gezellige en interessante fietstocht door het mooie land aan de overzijde van het kanaal. De zorgvuldig uitgestippelde tocht is circa 20 km lang en voert langs diverse stops, waar een verrassing in de vorm van een hapje of drankje wacht, met een afsluitertje bij familie Beugel aan Dorpsstraat 8.

 

De start is om 11:30 met koffie, thee en wat lekkers bij familie Dolfing aan de Wezuperweg 3, waarna wegrijden samen of in groepjes, al naargelang de voorkeur. Eet dus niet te veel vooraf, want er is van allerlei lekkers onderweg!

 

We hopen natuurlijk op fraai weer en een grote opkomst. Aanmelden uiterlijk 3 juni op VABO1973@gmail.com

 

***** 

  

 

 

Beste VABO-leden,

Het zal niemand van jullie ontgaan zijn dat er restauratiewerkzaamheden aan de Brink worden uitgevoerd. Momenteel is er sprake van een pauze om het ingezaaide gras in alle rust te doen groeien. Om betreden en verstoring te voorkomen, is een tijdelijke omheining aangebracht.

Wat misschien niet iedereen weet, is dat er ook plannen zijn om de Brink te voorzien van een (deels) permanent hekwerk ten behoeve van evenementen. De besprekingen vinden plaats onder de vlag van Stichting Coöperatief Orvelte, met een delegatie van het VABO-bestuur als toehoorder. Ook is er een Werkgroep Hekwerk Brink, mét VABO-deelname. Partijen zijn al geruime tijd aan de slag.

Als VABO-bestuur willen wij er zeker van zijn dat we tijdens deze besprekingen ook recht doen aan de mening van onze hele achterban om een goede afspiegeling van de hele VABO te kunnen zijn. Mochten jullie meer willen weten over de Werkgroep Hekwerk Brink of deelname overwegen, dan kun je dat aan ons kenbaar maken. 

Ook ben je van harte uitgenodigd om inhoudelijk op deze mail te reageren via vabo1973@gmail.com.

In afwachting, met vriendelijke groet, jullie VABO-bestuur.

 *****
 
 
 
 

Hierbij nodigt het Bestuur van de Vereniging Algemeen Belang Orvelte jullie uit voor het bijwonen van de jaarvergadering op:

dinsdag 26 maart 2024 om 20.00 uur

in De Schenkerij, Schoolstraat 1a, Orvelte

Agenda

1. Opening

2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 24 maart 2024

3. Mededelingen

4. Jaarverslag 2023

5. Financiële zaken:

a. Financieel Jaarverslag 2023

b. Verslag Kascommissie

c. Benoeming nieuw lid Kascommissie

6. Activiteitenprogramma 2023

7. Rondvraag

8. Sluiting

 

Tevens tref je hierbij het Jaarverslag 2023 en de notulen van onze Algemene Ledenvergadering van 2023 aan.

VABO jaarverslag 

VABO notulen 24 maart

Het Financieel Verslag wordt ter vergadering uitgereikt.

Na de vergadering is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

We zien uit naar jullie komst.

 *****  
 
 
 
 
Opgave evenementen Herfstseizoen 2023
10 oktober 2023
 
Beste Leden,

Jullie VABO-bestuur is blij jullie de volgende voorstellen te kunnen doen voor gezellige uitjes en activiteiten voor de herfst/winter.

Mocht je belangstelling hebben voor één of meer evenementen, wil je dat dan op niet al te lange termijn aan ons laten weten onder opgave van het aantal personen? Bij sommige activiteiten wordt een (geringe) bijdrage gevraagd.

*

- Zondagmiddag 22 oktober: bezoek met rondleiding door de beroemde strafkolonie in Veenhuizen.

- Woensdagmiddag 25 oktober: Halloweenpompoenen snijden voor onze kids.

- Vrijdagmiddag 3 november: Bezoek aan het Brommermuseum in Schoonoord. S.v.p. opgave uiterlijk week 1 oktober bij ons.

- Zaterdag 25 november: Sinterklaas komt op bezoek!

- Zaterdag 6 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst met gezellige activiteit. Tijdstip en locatie volgen nog.

*

Vervolgens willen we jullie in de gelegenheid stellen om (kosteloos) deel te nemen aan de Hartslag.nu reanimatiecursus, die bij belangstelling van minimaal zeven personen hier in het dorp gegeven kan worden. Als je belangstelling hebt, geef dat dan op korte termijn aan.

*

Ontvangen jullie het Orvelte Journaal bij verschijnen al in je mailbox? Zo niet, dan is het de moeite waard om je mailadres door te geven aan redactie@orveltejournaal.nl. Ook vind je hiervoor gelegenheid aan het eind van elke editie. 

We zien uit naar jullie reacties!

 

Het VABO-bestuur: Rina, Annemarie, Dineke, Janinka en Jan

 

*****  

 
 
 
 
Klootschieten en Blokgooien 2023
22 mei 2023
 
Beste leden van de VABO,

Dit jaar zullen we namens de VABO het blokgooien en klootschieten gaan organiseren. De data zijn een tijdje geleden al bekend gemaakt op het Orvelterjournaal (zie kopje agenda), maar ook onderaan deze mail staan ze nogmaals vermeld.
 
Zowel leden als niet leden zijn welkom op deze avonden. De inleg per persoon per avond zal voor een VABO lid €1,- zijn en voor een niet VABO lid zal dit € 2,- zijn.
 
De avonden starten om 19:45 vanaf het ijsbaanhokje, waar de koffie en thee voor u klaar staat. Na de activiteit zullen we de avond afsluiten met een borrel.

We hopen net als vorig jaar weer op een goede opkomst.
Opgave is niet nodig.
 
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de VABO
 
Dineke Baardink
Rina Hazeleger
Annemarie Beugel
Jan de Haas
Janinka Dolfing
 
Agenda
 
Blokgooien
24 mei
7 juni
21 juni
5 juli
19 juli
2 augustus
16 augustus


  Klootschieten
2 mei
16 mei
30 mei
13 juni
27 juni
11 juli
25 juli
8 augustus
22 augustus


*****  
 
 
Klootschieten en Blokgooien 2022
6 mei 2022
 
Beste leden van de VABO,

Dit jaar zullen we namens de VABO het blokgooien en klootschieten gaan organiseren. De data zijn een tijdje geleden al bekend gemaakt op het Orvelterjournaal (zie kopje agenda), maar ook onderaan deze mail staan ze nogmaals vermeld.
 
Zowel leden als niet leden zijn welkom op deze avonden. De inleg per persoon per avond zal voor een VABO lid €1,- zijn en voor een niet VABO lid zal dit € 2,- zijn.
 
De avonden starten om 19:30 vanaf het ijsbaanhokje, waar de koffie en thee voor u klaar staat. Na de activiteit zullen we de avond afsluiten met een borrel.

We hopen net als vorig jaar weer op een goede opkomst.
Opgave is niet nodig.
 
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de VABO
 
Dineke Baardink
Rina Hazeleger
Annemarie Beugel
Jan de Haas
Janinka Dolfing
 
Agenda
 
Blokgooien

11 mei
25 mei
8 juni
22 juni
6 juli
20 juli
3 augustus
17 augustus
31 augustus

  Klootschieten

17 mei
31 mei
14 juni
28 juni
12 juli
26 juli
9 augustus
23 augustus
6 september

*****  
 
Happen en trappen
13 juli
 
Afgelopen weekend organiseerde de VABO, "Happen en Trappen?€?. Een fietstocht van ruim 15 kilometer door een deel van het buitengebied van Orvelte.  Even leek het te gaan regenen, maar uiteindelijk werden we vergezeld door een heerlijk zonnetje.  Bij verschillende adressen hing informatie over de bewoners, op deze manier leren we elkaar allemaal nog beter kennen.
 
Fietsen kan alleen met een goede bodem, dus werd er gestart met koffie en koek. Onderweg een stop met wat fris en een chippie. We hebben ook genoten van heerlijk boerderij ijs, zelfgemaakte cider en een heerlijke versnapering op het eindpunt.  Leuk om te zien hoe uitgestrekt Orvelte is, en hoeveel bewoners er ook in het buitengebied zijn. Ook heel leuk dat jong en oud mee deed aan deze activiteit. We vonden het fijn om elkaar weer te kunnen zien!
 
De VABO
 
Afbeelding invoegen
 
***** 
 
Klootschieten en Blokgooien
9 juli 2021
 
Nu de maatregelen versoepelen, willen wij als VABO, met medewerking van Lambert, het klootschieten en blokgooien weer opstarten. Op een paar avonden is er de mogelijkheid om een fietstocht te fietsen terwijl de blokgooiers aan het blokgooien zijn. Onderweg gaan we dan een bakje koffie drinken op een terras( dit is voor eigen rekening).

Deelname aan klootschieten en blokgooien is voor leden €1,00 per persoon per keer en voor niet leden €2,00 per persoon per keer.

We hopen op gezellige avonden en zien jullie graag.
Opgave is niet nodig.
 
Tot gauw!
Het bestuur van de VABO
 
 
 
***** 
 
Uitnodiging algemene ledenvergadering donderdag 8 juli 20.00u
17 juni 2021
 
 
***** 
 
Cursus AED hulpverlener
15 juni 2021
 
De VABO vraagt uw aandacht voor het onderstaande bericht over het project klapkassies en AED hulpverleners. 
 
--- 
Het project klapkassies is in 2015 afgesloten met een aantal van 524 AED hulpverleners in de gemeente Midden-Drenthe die aangemeld zijn bij HartslagNu. Inmiddels is na zes jaar het aantal AED hulpverleners in onze gemeente 860. Dit is een belangrijke vooruitgang.

In de voorjaarsvergadering van 22 april jl. kwam de vraag of er overzicht is bij het Dorpenoverleg Midden-Drenthe van het aantal AED hulpverleners per dorp. Helaas is door de wet op de privacy dat niet bij het Dorpenoverleg aanwezig. Bij navraag hebben we een lijst met postcodes ontvangen met daarbij het aantal geregistreerde AED hulpverleners bij www.hartslagnu.nlDeze personen krijgen een oproep via de meldkamer als er bij de hulpverlener in de buurt iemand een hartstilstand krijgt. 

Het aantal van 860 AED hulpverleners in de gemeente Midden-Drenthe kan wel wat hoger en om dit te realiseren willen we u een aanbod doen:

We bieden elk lid van Dorpenoverleg Midden-Drenthe de mogelijkheid om 
maximaal 6 personen in het najaar van 2021 een cursus te laten volgen voor 
AED hulpverlener. Onder voorwaarde dat deze geslaagde cursisten zich 
verplicht aanmelden als AED hulpverlener bij www.hartslagnu.nl en in de
toekomst ook de herhalingslessen zullen volgen.
Elk dorp/beheerder van de AED in het betreffende dorp moet hierbij in de toekomst een lijst bijhouden van het aantal geregistreerde AED hulpverleners. 

De bijdrage voor deze nieuwe cursus is € 45,- per persoon voor maximaal 6 personen per dorp. Dit is een eenmalig aanbod van het Dorpenoverleg met opgave vóór 1 september 2021.
De cursussen kunnen op de locatie gehouden worden en gegeven door de organisatie die nu ook de herhalingslessen bij u verzorgd. Voor de duidelijkheid willen wij u ook wijzen op de mogelijkheid voor een vergoeding die sommige zorgverzekeraars geven als de cursist een aanvullende verzekering heeft.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de contactpersoon van het Dorpenoverleg, Henk Wolbers, Krommaat 14, 9431MA Westerbork, mob. 06-52631416 of email-adres: hwolbers1947@gmail.com

Namens het bestuur van Dorpenoverleg Midden-Drenthe,

Ger Steenbergen, voorzitter

*****  
 
VABO brengt hulpbehoevenden graag in contact met de juiste instantie (corona) 
5 april 2020
 
Beste allen,
 
De maatregelen van de overheid omtrent het coronavirus (covid-19) raken ons allemaal. Ook de VABO maakt zich zorgen. Hoe gaat het nu met de inwoners van Orvelte en zijn er misschien mensen die hulp nodig hebben?
 
Er zijn diverse initiatieven die mensen die het nodig hebben kunnen ondersteunen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld boodschappen doen als u zelf het huis niet meer uit kan of mag.
 
Mocht u of misschien uw buurman of buurvrouw hulp kunnen gebruiken, neem dan contact op met de VABO via vabo1973@gmail.com. Dan kunnen wij u in contact brengen met de juiste instantie om u verder te helpen.
 
Zorg goed voor elkaar in deze lastige tijd en #staysave!
 
Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.
 
Met vriendelijke groet,
 
De VABO 

*****  
 
Activiteiten geannuleerd vanwege Coronavirus
17 maart 2020
 
Als maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus laat de VABO weten, alle activiteiten te hebben geannuleerd en uitgesteld t/m 6 april. 

***** 
  
Verslag nieuwjaarsbijeenkomst
20 januari 2020
 
Vrijdag 17 januari vond de jaarlijkse Nieuwjaarsvisite van de VABO plaats.
Met een overweldigend aantal van meer dan 35 aanmeldingen (!), een nieuw record, werd iedereen rond 20.00 uur ontvangen in de Schenkerij. Na een lekker kopje koffie met heerlijke koek, en een korte toespraak van Rolinda, startten we met een échte PubQuiz! Zes teams werden geformeerd die in zes rondes, met soms makkelijke, maar vaker moeilijke vragen en muziekfragmenten, de strijd met elkaar aangingen onder de bezielende leiding van quizmaster Robin. Er werd flink gepuzzeld met de fotoronde, de krantenkoppen en de ?€?petje op, petje af?€? ronde. Uiteindelijk ging team ?€?Smartgirls?€?, met een punt verschil t.o.v. de nummer 2 ?€?De Neikommers?€?, er met de winst vandoor. De derde plek was voor ?€?Team Centraal?€?.  


 
 
 
 
 
Tijdens en zeker ook na de PubQuiz was het ontzettend gezellig. Tot in de late uurtjes. En natuurlijk was de verzorging en bediening in de Schenkerij weer top geregeld. 
We kijken nu al uit naar volgend jaar! 

Het bestuur van de VABO
Rina, Rolinda, Janinka, Jantje en Robin

*****
 
Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst
2 januari 2020


 
*****
Uitnodiging jaarlijkse dorpsbarbeque 5 juli 20.00 u
20 juni 2019
 
Open hier de uitnodiging. Uitnodiging BBQ 2019_1.docx

*****
 
Neutieschieten
22 april 2019
 

Op een zon overgoten  tweede paasdag ging een groep van 25 personen neutieschieten.
We gingen eerst naar Janinka en Rolf, waar  koffie en krentenbrood al klaar stond. Onder het genot hiervan keken we de kunsten van de kinderen af. Eve had een zeer goede worp bij de kinderen door alles eraf te gooien. Goed voorbeeld doet goed volgen,  maar helaas.
Hierna gingen we naar Lambert en Theo waar de baan er weer goed bij lag. Menigeen gooide hier ook plus punten.
Vervolgens naar de "moeilijke?€?baan van Lambert en Ingrid. Als je hier pluspunten kon gooien dan deed je mee om de prijzen.
Daarna gingen we naar de Schenkerij waar om 12.00 uur de prijsuitreiking buiten op het terras plaats vond. Nadat alle papieren waren ingeleverd, opgeteld en op volgorde gelegd kwam de ontknoping.
We begonnen met de drie deel-eigenaren en de baanuitzetter te bedanken met een traktatie. Hierna volgde de uitreiking aan de kinderen. In de leeftijd van 2 t/m 5 jaar was Rick Boers met 68 punten eerste. Bij 6 t/m 12 jaar was Eve Boers eerste met ...jawel 126 punten. Onder het genot van een hapje en drankje hoorden we de uitslag van de volwassenen. Als 3de is geëindigd Marije de Leeuw, 2de Gert Oosting en de winnaar  is Lambert Dolfing sr. met 60 pluspunten. De poedelprijs was dit jaar voor Richard Kubbe met 180 minpunten.
 
             
           Foto's: Gert Oosting

*****


Bestuurswisseling
10 april 2019
 
Gisteravond op de algemene jaarvergadering vond een bestuurswisseling plaats.
Aftredend en niet herkiesbaar waren Henk Lindhout, Regina Eefsting en Rolf Dolfing.
Nieuwe bestuursleden zijn Rina Hazeleger en Janinka Dolfing. Er is nog een vacature.
 
*****
 
Uitnodiging algemene ledenvergadering dinsdag 9 april 20.00 u
20 maart 2019
 
 
*****

Verslag Nieuwjaarsvisite
21 januari2019

Duurzame esdorp economie.

Op de nieuwjaarsbijeenkomst met 25 dorpelingen geeft Michel Gerding - voormalig provinciaal historicus - een lezing over het boerenleven in de Drentse es-dorpen.

De Esdorpen zijn in de loop van de middeleeuwen ontstaan op het Drentse plateau.
Gerding geeft een schets van dit plateau als omgekeerd soepbord met zijn beekdalen aflopend naar de randen van de provincie. De bodem van dit landschap bestaat in hoofdzaak uit een kei-leemlaag uit de oudste ijstijden met daarop een zandlaag uit de laatste ijstijd. In die zandlaag groeien de stenen (omhoog) die de boeren door de eeuwen heen vinden zegt Gerding. Egbert Meijers heeft hierover een leuk boek geschreven "Flint zwerver uit de oertijd?€?.

Kenmerkend voor het Esdorp zijn het beekdal, de es, de brink aan de rand van het dorp, het boerenerf, de bomen voor de bouw van de boerderijen en het veld. Dat veld is geen woeste grond maar essentieel voor de esdorp economie. "Landbouw draaide om stront?€? zegt Gerding. Koeien zijn voor de mest. Het gras in beekdal wordt begraasd in de zomer en het hooi is voer voor de winter. Ook de Schapen op het veld zorgen voor de mest op de es. In 1860 liepen er 167.000 schapen in Drenthe.

Dorpen groeien door bouwland toe te voegen en daar weer een boerderij te bouwen. De brink is op veel plaatsen het stiefkind van het dorp geworden.

De Marke (betekent grens) kende een grote mate van samenwerking tussen de boeren. Ze hadden het voor het zeggen in eigen dorp tot dat in 1811 de gemeenten ontstonden. De zeggenschap wordt onderling verdeeld in zogenaamde waardelen. Het dorp met zijn toebehorende gronden, es, groenlanden, veld gebruiksgronden wordt gedeeld door het aantal boerderijen en uitgedrukt in het recht om te hooien, te weiden, hout te hakken, turf te graven, heide te maaien, plaggen te steken enz. (het veld gemeenschappelijk). Keuters hadden geen waardeel maar wel het recht om de gemeenschappelijke grond te gebruiken

De Marke blijft functioneert ook als de hoge heren vinden dat Marke-systeem verouderd is. Er komt een wettelijke regeling waardoor het Marke bezit via de notaris particulier wordt toebedeeld. Na het ontstaan van de genoemde gemeenten in 1811 verdwijnen er veel Marken.


Na de pauze passeren er veel voorbeelden van boerderijen, stookhokken en keuterijen en plaggenhutten. We zien plaatjes van Saksische boerderijen tot hofsteden uit de tijd van de jugendstil.
Dendrologisch onderzoek aan de gebinten van de grote boerderij in Anderen toont aan dat deze uit 1385 stamt. Daarmee is hij de oudste van Drenthe. Ter vergelijking de Flintenweg 2 stamt uit 1660. Ook de Bruntingerhof komt voorbij. Door verbouwing zijn de nu nog bestaande keuterijen in plattelands paradijsjes veranderd.

Na afloop van de lezing proosten we op een mooi jaar voor eenieder van ons en Orvelte.

Als er ergens een plek is in Drenthe om de esdorpeconomie te laten zien dan is dat Orvelte, zegt Gerding tijdens de borrel.

 

*****

Vooraankondiging Nieuwjaarsvisite
10 december 2018

18 januari 2019, aanvang 19.30 uur in de Schenkerij (gewijzigde datum)

Tijdens de nieuwjaarsvisite brengen we als leden van de VABO een toost uit op het nieuwe jaar en worden we getrakteerd op een voordracht over de ontwikkeling van het  Drentse Esdorpenlandschap door Michiel Gerding.

Weinig streken in Noordwest-Europa hebben aan een zo sterke romantische beeldvorming blootgestaan als het Drentse esdorpenlandschap. Honderden schilders legden in het verleden dit idyllische landschap vast op het witte doek, aangetrokken door de mystiek van prehistorische hunebedden en grafheuvels, de eenzaamheid van uitgestrekte heidevelden en de verstilde dorpslandschappen met in eikenhout verscholen boerderijen.

Het landschap is echter veel ouder. In de laatste ijstijd veranderde het landschap in een toendra waar felle poolwinden vrij spel hadden en massa?€?s dekzand afzetten (monument op de Noordes in Orvelte). Als gevolg van de erosie en sedimentatieprocessen gedurende de ijstijden, heeft het Drents Plateau in drie richtingen een afwateringspatroon gekregen. Met een hoog midden en aflopend naar de randen, als een omgekeerd soepbord. Bij de afwatering werden door de beken grote hoeveelheden voedingsstoffen van het plateau naar de beekdalen getransporteerd. Hier ontstonden rijke broekbossen die, als ze werden ontgonnen, vruchtbare graslanden opleverden.

Orvelte is een typische representant van het esdorpenlandschap op de Drentse zandgronden. Na de ?€?zwerflandbouw?€? met de tactiek van het kappen van bos ten behoeve van de akkers, of rondtrekken met braaklegging van gronden, ontstonden aan het begin van de middeleeuwen de eerste agrarische gehuchten. Pas toen de boeren zich vanaf de middeleeuwen op een plaats vestigden, kreeg het cultuurlandschap met esdorpen vorm. Het boerenbedrijf was eeuwen lang essentieel. De ruimtelijke en functionele samenhang tussen agrarisch dorp en het land eromheen was sterk. Het (es)dorp, de es, de beeklopen, het beekdal, het (heide)veld en het bos hadden ieder hun eigen functie en landschappelijke karakteristieken. De combinatie van eenheden zorgde ervoor dat de boeren zelfvoorzienend konden zijn (uit het waardestellend erfgoedonderzoek van Orvelte).

Op de nieuwjaarsreceptie zal Michel Gerding een paar hoofdpunten uit onze rijke geschiedenis de revue laten passeren.

De VABO leden ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst.

*****

Verslag film "'De groene horizon"
2 december 2018

 
De twee enthousiaste filmmakers Henk Bos en Janetta Veenhoven waren zelf aanwezig bij de filmvoorstelling van "De Groene Horizon?€?. 
In de inleiding op de film vertelde Henk dat ze bij het maken van de film keurig binnen de grenzen van Midden-Drenthe waren gebleven. We zien in de film de natuur zoals zij die beleefd hebben gedurende de twee jaar die ze aan dit project hebben gewerkt.
 
 
 

De schitterende beelden roepen tijdens de film al veel reacties op. Zo zien we dat de veenbesparelmoervlinder in Nederland ernstig wordt bedreigd en alleen nog maar in Drenthe voorkomt. De Zilveren Maanvlinder, waarvan het vrouwtje haar eitjes afzet op het moerasviooltje dat door verdroging steeds zeldzamer wordt dreigt ook te verdwijnen.
Komisch was de manier waarop de Boomklever zijn nest inrichtte in een spechtenhol en de steenmarter zich gedroeg als boommarter, de dassen door het bos scharrelen en de jonge vos al ver van het hol de wereld verkent.
Janetta en Henk oogstten met deze film alom lof. Een zeer geslaagde filmavond waarvan zo?€?n 40 VABO-leden hebben genoten.
Namens de VABO
Henk Lindhout
 
*****

Filmavond over natuur in Midden-Drenthe
4 november 2018

Uitnodiging

De Vabo nodigt u uit voor een boeiende filmavond!

Datum; vrijdag 30 november. Tijd: 19:30 Plaats: Schenkerij

 

De Groene Horizon

"De onvoorspelbare natuur van Midden-Drenthe?€?

 

Deze film is opgenomen in de gemeente Midden-Drenthe. Ons gebied dus! Het is werkelijk een prachtige film boordevol met dieren die leven in de bossen van Midden-Drenthe. Gebieden als Holmers-Halkenbroek, het beekdal de Elperstroom, Mantingerzand en talloze kleine en grote gebieden vormen tezamen de weerklank van een reis die door de filmmakers gedurende twee volle jaren werd gemaakt.

Henk en Janetta (makers van de succesvolle bioscoopfilm Wildernis in Drenthe) leveren met deze schitterende film een staaltje vakwerk af dat terug te vinden is in elke shot dat voorbij komt.

Midden-Drenthe zoals weinigen het zien.

 

Meer info zie: https://www.henkbos.net/films/de-groene-horizon/

De film is exclusief voor Vabo Leden met gratis toegang! Opgave is nodig, het maximaal aantal bezoekers is 50! Wees er snel bij want vol is vol.

U kunt zich opgeven 26 november a.s. bij Rolinda Neuwitter (06-52376350) of Riegiena Eefsting (06-29514529) of via vabo1973@gmail.com

 *****

 Overzicht activiteiten
8 oktober 2018
 
Onderstaand een overzicht van de komende activiteiten welke door de VABO zullen worden georganiseerd.
 
14 oktober        Fietstocht "Bij de boer over de vloer,?€? start 11.00 uur in de Schenkerij
                          (klik hier voor de volledige uitnodiging)
30 november    Filmavond "de Groene Horizon?€? een professionele natuurfilm opgenomen in
                          Midden-Drenthe aanvang 19.30 uur in de Schenkerij.
4 januari           Nieuwjaarsvisite met Prof. Gerding over de ontwikkeling van het  
                           Drentse Esdorpenlandschap, aanvang 19.30 uur in de Schenkerij.
 
Over de kerstbijeenkomst volgt later meer nieuws. 
 
*****

Taalhuis Westerbork
15 september 2018

Raad eens hoeveel ik van je hou...
 
De VABO voldoet graag aan het verzoek  van Welzijnswerk Midden-Drenthe om de bewoners van Orvelte te wijzen op het Taalhuis in Westerbork.
Wilt u beter leren lezen en schrijven? Of vindt u werken met de computer moeilijk? Kom dan naar het Taalhuis in Westerbork. In het Taalhuis kunt u oefenen met taal en met de computer.
De taal- en computerlessen zijn gratis. Elke woensdag van 15.00 tot 16.00 uur kunt u terecht in de bibliotheek in Westerbork. Om het belang van voorlezen bij jonge kinderen te onderstrepen krijgt elk 3-4 jarig kind uit Midden-Drenthe dit jaar het prentenboek 'Raad eens hoeveel ik van je hou' cadeau. Welzijnswerk Midden-Drenthe organiseert op alle scholen in Midden-Drenthe een bijeenkomst voor ouders. Aan het eind worden de boeken uitgedeeld. Hoewel deze activiteit voor de ouders is, is het natuurlijk niet verboden om je kind mee te nemen.
Vraag even na in het taalhuis wanneer de school in jouw omgeving aan de buurt is.
 
Afbeelding invoegen
 
*****

Verslag avondlijke tocht door de  Weerribben
30 augustus 2018
 
Met de VABO naar de Weerribben.
Dinsdag 28 augustus vertrekt er een kleine colonne auto?€?s met 19 VABO-leden naar Ossenzijl.
Een goed uur later begint de rondvaart door de kleine en ondiepe slootjes en vaartjes in Nationaal Park De Weerribben-Wieden met de speciaal gebouwde platbodem rondvaartboot Sylvia. De boot ligt bij het Buitencentrum De Weerribben van Staatsbosbeheer, Hoogeweg 27 in Ossenzijl. Vanaf dat punt zijn we snel in het alleen over water toegankelijk deel van het natuurgebied. Het wordt een tocht langs heel veel riet, meerdere reeën een blauwe reiger, een purper reiger en een aantal buizerds.
De schipper vertelt ons alle facetten van het rietland, de ribben en de tweehonderdduizend hectare rietland waar in de winter honderd man werken om het riet aan land te krijgen. Goede kwaliteit riet wat eenmaal op het dak 40 jaar meegaat.
Voor donker thuis zijn is het motto van de schipper. Of dat gaat lukken is nog even de vraag als de geplande route is geblokkeerd door grote rookwolken van het brandende gras op de ribben. Nog altijd toegestaan en goedkoper dan afvoeren merkt de schipper op.
Weer op de wal praten we kort na in het lamplicht van het buitencentrum en concluderen we dat het een geslaagd uitstapje was in dit bijzondere landschap.

Henk Lindhout
 
Afbeelding invoegen

   Afbeelding invoegen              Afbeelding invoegen   
 
Afbeelding invoegen                Afbeelding invoegen
 
*****

Met de VABO naar de Weerribben
1 juli 2018
 
De VABO nodigt u uit voor een boottochtje op de Weerribben.
Klik hier voor de uitnodiging.
 
*****

Voorbereidingsbijeenkomst "Kiek oeze Streek" 
24 juni 2018

Op donderdag 14 juni 2018 was er een voorbereidingsbijeenkomst voor de start van het project "Kiek oeze Streek?€?. Maar liefst uit 13 dorpen en buurtschappen hebben interesse voor het nieuwste project van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe. Voor Orvelte was de werkgroep het verhaal van Orvelte aanwezig.
In de bijlage een impressie van deze eerste bijeenkomst.
 
*****
Jaarlijkse BBQ
3 juni 2018
 
De VABO nodigt u uit voor de jaarlijkse BBQ. Voor de volledige uitnodiging, klik hier!
 
*****

Nieuwe privacywetgeving
30 mei 2018
 
Vanaf 25 mei 2018 gelden voor bedrijven en organisaties in de Europese Unie nieuwe privacyrichtlijnen.
De VABO voldoet volledig aan de regels. Wij garanderen dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens en dat deze zonder uw uitdrukkelijke toestemming nimmer aan derden worden doorgegeven. Hier vindt u meer informatie over ons privacy reglement. 
 
*****
 
Vabo bestuur op bezoek bij geadopteerd schaap
28 mei 2018

Het idee om met het door de VABO geadopteerde schaap op de foto te gaan ontstond tijdens de nieuwjaarsvisite begin 2018 waar Niels Tiktak, de schaapherder van de kudde in Orvelte een boeiend verhaal vertelde over de kudde en zijn toekomstplannen.
Voorafgaand aan de bestuursvergadering van mei was het zover. "Ons?€? schaap 23519 geboren op 11 april 2018 was beschikbaar voor de foto. Het rode label aan het oor van het schaap bewijst dat het een ooi is. Het is het plan dat ze de komende 7 jaar bij de kudde blijft.
Er zijn op dit moment zo?€?n 60 ooien beschikbaar voor adoptie. We hopen u met deze actie van het bestuur ook te motiveren om een schaap van de kudde te adopteren.
Een schaap adopteren kost € 22,50 per jaar. U ontvangt dan een adoptiecertificaat en uw naam wordt bijgeschreven in de galerij van adoptanten.
U kunt zich online opgeven door het formulier op de website in te vullen en te verzenden. Adopteer uw eigen schaap via deze link.
 
Afbeelding invoegen

*****

Oproep aan de kinderen van Orvelte
28 mei 2018

De speeltuinwerkgroep doet een oproep aan de kinderen van Orvelte om jou "droom?€? speeltuin te tekenen, schilderen of plakken. Maak er een mooi werkstuk van en misschien kunnen we jou ideeën gebruiken in de Orvelter speeltuin.
Je kunt je werkstuk vóór 1 september inleveren bij Rolf en Janinka Dolfing Wezuperstraat 3.

Wat is er al gedaan?
In goede samenwerking met mensen van het Drentse Landschap en de gemeente is er al veel voorbereidend werk gedaan. Zo is er een mooie locatie gevonden aan de Brink op Flintenweg 10, zodat de speeltuin voor iedereen goed toegankelijk is. 
Ook hebben we een idee voor de inrichting, deze is passend in de omgeving en bij het karakter van Orvelte. Materialen kunnen via de gemeente worden aangeschaft  maar moeten worden geplaatst door een gecertificeerd  bedrijf i.v.m. aansprakelijkheid. 
Op dit moment is het onze belangrijkste taak om fondsen te werven, zodat we onze begroting dekkend krijgen. Er is al een begin door een bijdrage van de parkeergelden via de Stichting Orvelte Poort daar zijn we heel blij mee. 
Rina, Janinka, Eliz en Dineke 
 
Afbeelding invoegen
 
*****

Verslag Orvelter kamioenschap neutieschieten
door Gerard Koolschijn
2 april 2018 
 
Tweede Paasdag! Het hoogtepunt is al vroeg, neutieschieten! Opletten, vorig jaar was het onze neus voorbijgegaan.  
      
Eerst naar de deel van Ingrid en Lambert, dan hebben we het moeilijkste achter de rug: een baan voor cracks die elke hobbel kunnen vermijden. Dus niet voor ons. Alleen maar nullen gooien, dat willen we niet. We gaan voor de winst en belanden dus diep in de min.         
Bij Lambert en Theo is het al drukker. O, daar, op die gladde baan gaan de meesten dus eerst oefenen. Met bewondering zien we de vaste worp van Henk en de krachtige schwung van Hans, die veel noten weet te kraken. Heerlijk voor de omstanders.  
      
Dan nog de wandeling naar Janinka en Rolf, de nieuwe neutieschuur, glad en met veel licht door de open deuren, een splinternieuwe balk om de kogel tegen te houden. Heel veel publiek, heel veel koffie en krentenbrood, schitterende worpen van Ingrid. Ook Hennie staat daar plotseling met haar hondje. Ze aarzelt, maar haar ogen glinsteren, we mogen het hondje wel even vasthouden en zij laat met vaste hand zien dat ze talent heeft. Dus met haar nog even snel op de fiets langs de Dolfings. Bij senior is niemand meer en net als we denken de hele zaak naar onze hand te kunnen zetten, komt Lambert junior even controleren. Jammer.    
    
Op naar de Schenkerij. Gezellige drukte: achtentwintig deelnemers. Het tellen van de punten kost veel rondjes drank. Tenslotte de ontknoping. Henk Lindhout, die later zelf de poedelprijs blijkt te hebben bemachtigd met de forse score van 200 (min), bedankt de drie deel-eigenaren met een traktatie en reikt de prijzen uit. De vijfde aan Henk Odink, ex aequo met de vierde, voor Ruud Bijl (beiden min 20). De derde prijs is voor Cees Vromans, mede dankzij Limburgse listen: plus 10. De vice-kampioen is Theo Dolfing, plus 45 maar liefst.
 
En de grote winnaar, Orvelter neutieschietkampioen 2018: Ingrid Dolfing, plus 55! Wat fijn om elke dag op zo?€?n moeilijke baan te kunnen oefenen! 

 
                       Afbeelding invoegen
            Op de nieuwe locatie bij Rolf Dolfing                                         Kampioen 2018: Ingrid Dolfing
 
Voor een vergroting: klik op de foto.  Voor meerdere foto's klik hier: 1-2-3-4-5-6-7-8-

*****
  
ALV 2018
16 maart 2018

De Vabo houdt de Algemene jaarvergadering dit jaar op 5 april. De vergadering begint om 20.00 uur en wordt bij de Schenkerij gehouden. Leden ontvangen via de mail nog een officiele uitnodiging.
 
*****

Neutieschieten 2018 
15 maart 2018
 
Traditiegetrouw organiseert de VABO op tweede paasdag het neutieschieten. Dit jaar is er wel enige verandering in de plaats van handeling. Klik hier voor de uitgebreide uitnodiging.
 
*****

Verslag van de Nij-joarsvisite in de Schenkerij
Door Neils Tiktak
15 januari 2018
 
Als niet-lid van de Vabo stak ik nietsvermoedend mijn vinger op bij de vraag wie het verslagje van deze avond wilde schrijven. Eenstemmig werd er geknikt, een weg terug leek lastig?€? Dat overkwam mij ook in oktober toen Grietje Doorten mij benaderde met de vraag of ik op 5 januari gastspreker wilde zijn bij de Nij-joarsvisite.

 
 Afbeelding invoegen
 
Met mijn voornemen om in 2018 meer naar buiten toe te treden ?€"na een mooi maar hectisch eerste jaar op de schaapskooi in Orvelte?€" leek dit een goed begin. Temeer omdat de winterwandeling ?€?Wandelen met de kudde tussen kerststol en oliebol?€? vorige maand niet plaatsvond. .
Tafels en stoelen waren tot voorbij de beamer goed gevuld. Ik startte mijn verhaal.
Op de achtergrond overwegend sfeerbeelden van mijn werk als schaapherder. Over de tijd in Zuid-Limburg, de opstart van mijn eigen kudde Ardense voskoppen, mijn atelier bij een collectief van ontwerpers en ambachtslieden in Maastricht.  

Afbeelding invoegen
 
 
Afbeelding invoegen  
 
Van mijn achtergrond als schaapherder van een kudde Mergellandschapen in het Geul- en Gulpdal en het hoeden van een kudde Schoonebeekers op de Brunssumerheide tot de sollicitatie bij de Stichting Schaapskudde Westerbork.
 
Koffiekopjes afgeruimd, wijn- en bierglazen gevuld: het was tijd voor het uitbrengen van een toost door voorzitter Henk Lindhout.
 
In deel twee vervolgde ik mijn verhaal met mijn eerste jaar bij de schaapskooi, de vele leuke kennismakingen die volgden tijdens de lammertijd en mijn ideeën over samenwerken met mensen en organisaties.
 
Rond 22.30 uur leek nog niemand aanstalten te maken om naar huis te gaan. Voor mij en mijn neefje Lex al lang bedtijd?€?
 
Op naar een bijzonder mooi 2018!

  

 
 
Afbeelding invoegen              Afbeelding invoegen

 


***** 
 
Goed bezochte kerstviering op de Brink
28 december 2017
 
De traditionele kerstbijeenkomst voor alle inwoners van Orvelte werd dit jaar traditiegetrouw onder de kerstboom op de Brink gehouden. Dit keer op een tijdstip dat de ondernemers ook aanwezig konden zijn. Het werd een gezellige en goed bezochte bijeenkomst. De warme chocolademelk vond goede aftrek. Ook de "Brinkkat?€? genoot van de restjes slagroom.
Onder het genot van een glaasje glühwein beluisterden we het kerstverhaal "Een wel heel bijzondere kerst?€?. Een echte voorstelling dit jaar, uitgevoerd door drie generaties van de Vlerk.
Frank als verteller, Pepijn, Fine en Sophie als muzikanten. De stem van het meisje in het verhaal wordt vertolkt door Fine en Sophie en neef Fitz uit Havelte voerde het schimmenspel op.
Het verhaal verteld over Amandine die zo gezond is als een vis, maar de huid van een boom heeft. Omdat ze anders is, hoort ze bijna nergens bij: alleen bij haar eigen schaduw. Als Amandine tien jaar is, besluit ze op zoek te gaan naar wie ze eigenlijk is. Samen met haar schaduw gaat ze het bos in, maar ook daar vindt ze geen geluk. Totdat ze ineens als versierde kerstboom in een huis terechtkomt?€?

Het geheel stond onder de regie van Cathelijne. Licht en geluid verzorgd door Soundmasters en de foto?€?s zijn van Virginie.
 
Afbeelding invoegen
 
Klik hier voor nog meer foto's:  1  2  3  4  5
 
*****

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 
13 december 2017
 
Voor deze uitnodiging klik hier

***** 
 
Uitnodiging Kerstbijeenkomst 
13 december 2017
 
Voor deze uitnodiging klik hier

***** 
 
Data kerstbijeenkomst en nieuwjaarsvisite
16 oktober 2017
 
Voor deze data klik hier
Te zijner tijd ontvangt u van de Vabo een uitgebreide uitnodiging.
 
*****

Bericht van de Gemeente Midden-Drenthe
5 oktober 2017
 
Van de Gemeente Midden-Drenthe ontvingen wij het verzoek om onderstaande tekst te plaatsen:

Wij, de gemeente Midden-Drenthe, het waterschap Drents Overijsselse Delta en het drinkwaterbedrijf WMD vragen de inwoners en ondernemers de enquête ?€?Ons water?€? in te vullen.

Wij willen graag weten hoe inwoners en ondernemers het water- en rioolsysteem ervaren zodat we kunnen inspelen op problemen. Ook willen we weten wat u vindt van de kwaliteit van het drinkwater. Tenslotte willen we graag weten in hoeverre inwoners bereid zijn om zelf bij te dragen aan het terugdringen van waterproblemen die het gevolg zijn van klimaatveranderingen.
 
Uitkomsten
De uitkomsten van de enquête gaan we gebruiken bij het maken van beleid en waar mogelijk de waterproblemen oplossen.
 
Deelname
Vanaf 18 oktober kunt u de enquête invullen via een link op de website van de gemeente Midden-Drenthe. U heeft de gelegenheid om de enquête gedurende 2 weken in te vullen.Onder de deelnemers verloten de partijen 5 x 50.000 liter drinkwater ter waarde van € 50,00.
 
*****
 
Bij de boer over de vloer
23 juli 2017
 
De Vabo organiseert op zondag 3 september een fietstocht waarbij een kippenboer/akkerbouwer en een varkensboer/akkerbouwer worden bezocht.
Klik hier voor de volledige uitnodiging.
 
*****

Buurtpreventie
22 juli 2017 
 
Van de gemeente Midden Drenthe ontving de VABO de volgende informatie inzake de borden voor de buurtpreventie.
 
 
De gemeente zal op korte termijn een buurtpreventiebord (of buurtpreventieborden) plaatsen in uw buurt. De borden komen bij entrees van verschillende buurten, wijken of dorpen te hangen.
Als verschillende wijken aan elkaar grenzen, kan het bord verplaatst worden naar een andere plaats. Hiermee wordt een "oerwoud" aan preventieborden voorkomen en blijft de attentiewaarde hoog. De gemeente is en blijft eigenaar van de borden en houdt daarom hierin de regie.
De gemeente registreert de plaats van de borden in een digitale kaart. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, 
Ruud Engelbertink,
medewerker veiligheidszaken Gemeente Midden-Drenthe 
 
*****

BBQ
22 juli 2017
 
Op vrijdag 14 juli hield de Vabo z'n jaarlijkse BBQ. Deze keer voorafgegaan door boogschieten op de Orveltermarke. Henk Lindhout maakte de onderstaande compilatie.
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
*****

Afsluiting kern Orvelte t.b.v. Dag van het paard
22 juli 2017
 
De gemeente geeft toestemming voor het afsluiten van de kern van Orvelte ten behoeve van de Dag van het paard welke op zondag 13 augustus wordt georganiseerd.
Op bijgaand kaartje zijn de details zichtbaar.

 
*****

Uitnodiging BBQ 
18 juni 2017
 
De VABO organiseert wederom de jaarlijkse BBQ.
Deze keer in combinatie met boogschieten.
Klik hier voor uitgebreide info.
 
***** 

Glasvezel en mobiele bereikbaarheid
1 juni 2017
 
Op de 2e dorpsavond was Peter de Vries van Sterk Midden Drenthe/glasvezel-aanleg-deskundige ook aanwezig. Hij informeerde ons over de glasvezelaanleg in Orvelte en de noodzaak dat bewoners en ondernemers zich opnieuw bij een provider aanmelden.
Voor de particuliere markt staan er nu drie nieuwe providers vermeld. Veel bewoners in Orvelte hebben al een brief met uitgebreide informatie ontvangen. Men is momenteel nog bezig met zakelijke aanbieders welke binnenkort op de site van de coöperatie vermeld zullen worden. Dit zullen de bedrijven "Trinet?€? en "We Surf?€? zijn.
Als de aanleg einde 2017 is gerealiseerd zal de provider het signaal bij een ieder die zich opnieuw heeft aangemeld achter de voordeur brengen. Dan zullen de ondernemers onderzoeken of zij het relevant vinden de zakelijke aansluitingen zo in te richten dat alle bezoekers in Orvelte een route kunnen lopen waarbij zij steeds gebruik kunnen maken van het op de dezelfde wijze ingerichte portal. Het maakt dan niet uit of de ene ondernemer bij "Trinet?€? en/of de andere ondernemer bij "We Surf?€? zit.
 
Betreffende de mobiele bereikbaarheid is het zo dat de ontwikkelingen van wifigebruik er juist voor zorgen dat de providers van mobiele telefonie steeds grotere problemen ervaren om hun businessmodel rendabel te houden, WhatsApp is nu zeer concurrerend. Volgens Peter de Vries leidt dit er helaas toe dat steeds minder zicht ontstaat op verbetering van de bestaande mobiele netwerken in minder rendabele gebieden zoals Orvelte.  
 
*****

Heeft u zich al ingeschreven voor de buurtpreventie whats-app groep?
13 mei 2017
 
Eerder verschenen op deze plaats berichten (17 april 2017) over de nieuw op te zetten whats-app groep. Graag willen u nogmaals wijzen op het belang hiervan en nodigen u uit om zich op te geven via vabo1973@gmail.com
 
*****

Herinnering kunstfietsroute
13 mei 2017
 
Hierbij herinneren wij u aan de kunstfietsroute welke op donderdag 18 mei zal worden gehouden.
U kunt zich nog opgeven! Klik voor de uitnodiging.
 
*****

Uitslagen neutieschieten 2e paasdag
17 april 2017
 
Op 2e paasdag organiseerde de VABO wederom het traditionele neutieschieten.
Deze keer voor het eerst ook in het theater van Niels en Barbara Brandaan.
Wegens verbouwing was de deel van de familie Meppelink niet meer beschikbaar. 
Er waren 25 volwassen deelnemers en 2 kinderen.
 
Kinderen:
   
Lidewijn Brandaan         45 punten    
Loona Vlinder Naranjo  43 punten
 
Volwassen:
 
1e Charles Manders           plus 10
2e Cornelis                          plus 5    
3e Frank van der Vlerk       min 5
4e Theo Dolfing                   min 30
 
Poedel prijs:
   
Niels Brandaan                    min 190
 
Afbeelding invoegen

*****

Aanmelding buurtpreventie WhatsApp-groep
17 april 2017

Als geen ander weet u vaak zelf wat normaal is in Orvelte. U weet wanneer er bekende of onbekende mensen langslopen. Of wat een bekende of onbekende auto is.
Afwijkend gedrag kan betekenen dat er een inbreker actief is. Via de WABP groep buurpreventie Orvelte kunt u dit soort verdachte situaties delen met omwonenden. 
Buurtpreventie Orvelte is aangemeld bij WhatsApp Buurtpreventie Nederland (Wbp.nl) en bij de gemeente Midden-Drenthe. De gemeente zal het plaatsen van de borden verzorgen en Wabp.nl ondersteunt ons bij het opzetten van de groep en maakt het mogelijk verdachte situaties ook aan andere groepen in de regio te melden.

Hoe wordt u lid van de WhatsApp groep Buurtpreventie 9441?
Stuur een e-mail aan vabo1973@gmail.com met als onderwerp "aanmelding Buurtpreventie?€?
en vermeld uw naam, adres en mobiele telefoonnummer.
Onze beheerder Rina Hazeleger voegt u dan toe aan de groep. U krijgt vervolgens via WhatsApp een bevestiging.
Samen kunnen we zo zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving in Orvelte.
Klik hier voor uitgebreide informatie.
 
*****

Uitnodiging kunstfietsroute
17 april 2017
 
De Vabo nodigt u uit voor een kunstfietsroute welke op donderdag 18 mei wordt gehouden.
De fietsroute voert langs een aantal Orvelter kunstenaars.
Klik op onderstaande uitnodiging voor alle details.
 
Afbeelding invoegen
 
*****

Uitnodiging ledenvergadering
16 maart 2017
 
De Vabo nodigt u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering welke zal worden gehouden op 6 april 2017.
Klik op deze link voor de volledige uitnodiging en agenda.
 
*****
 
Neutieschieten 
16 maart 2017
 
2e paasdag organiseert de VABO wederom het traditionele neutieschieten.
 
*****

VABO start buurtpreventie WhatsApp-groep
15 februari 2017

Als geen ander weet u vaak zelf wat normaal is in Orvelte. U weet wanneer er bekende of onbekende mensen langslopen. Of wat een bekende of onbekende auto is. Afwijkend gedrag kan betekenen dat er een inbreker actief is.
Via een buurtpreventiegroep zoals bv. WhatsApp kunt u dit soort verdachte situaties delen met omwonenden. Een WhatsApp-groep wordt door bewoners zelf georganiseerd.
Na een voorlichting door de wijkagent van ondermeer Orvelte heeft de VABO ?€" zoals gemeld op de nieuwjaarsbijeenkomst ?€" het initiatief genomen een WhatsApp-groep op te zetten.
Rina Hazeleger van de Zuideresweg is bereid gevonden -als beheerder- deze groep op te zetten voor het gebied ten zuiden van het Oranjekanaal. Ze start deze maand met de voorbereiding: het aanmelden van de groep bij WhatsApp Buurtpreventie Nederland (Wabp.nl) en bij de gemeente Midden-Drenthe.
De gemeente zal het plaatsen van de borden verzorgen en Wabp.nl ondersteunt ons bij het opzetten van de groep.
In maart krijgt u meer informatie over de spelregels en hoe u lid kunt worden.
Voor het Oranjekanaal en het gebied ten noorden daarvan (Orvelterveld,Coehoorn,Ellertsweg) willen we ook een groep opzetten. Voor dit gebied zoeken we nog een beheerder die terplekke woont en het voortouw wil nemen.
Op deze manier kunnen we als inwoners van Orvelte, de politie helpen bij het signaleren van verdachte situaties. Samen kunnen we zo zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving.
 
*****

Opzomerdag
15 februari 2017

De VABO nodigt u allen uit om deel te nemen aan de opzomerdag op maandag 20 maart.
Deze dag willen we benutten om gezamenlijk het dorp en omgeving netjes te maken.
We maken er een gezellige dag van en we hopen op uw komst!
Het is de bedoeling dat we om 9 uur op de Brink verzamelen en dan de taken verdelen.
Koffie/thee en de lunch zullen u deze dag worden aangeboden.
Het is handig om wat schoonmaak materiaal mee te nemen in de vorm van een emmer, doekjes, bezem en/of (blad)hark.
Mocht u het leuk vinden om deel te nemen aan deze gezellige, actieve dag (of dagdeel), meldt u zich dan aan via: vabo1973@gmail.com of belt u met Rolinda Neuwitter 06-52376350.
(graag voor 15 maart aanmelden)

*****

Nieuwjaarsvisite 2017
19 januari 2017
 
Van Ben Weerdmeester ontvingen wij het navolgende verslag.

De Nieuwjaarsvisite op vrijdag 13 januari had een prima opkomst,ondanks het slechte weer.
Helaas waren een aantal trouwe bezoekers door omstandigheden niet aanwezig, maar daar stond tegen over dat een aantal nieuwkomers konden worden verwelkomd.

We werden ontvangen met een drankje en men kon kiezen, een akkefietje, boerenjongens, een advokaatje met slagroom en nog eentje, maar dat weet ik niet meer. Erg leuk en lekker.
Op tafel stond traditioneel  koffie met rolletjes en...slagroom.
De voorzitter Henk Lindhout heette ons welkom en kondigde tussen neus en lippen onze gastspreker aan. Maar daar kwam Henk niet mee weg, want onze gastspreker kwam binnen en zei dat hij inmiddels zo beroemd was dat hij een echte aankondiging van zijn optreden verwachtte.
Welnu, Henk haastte zich naar voren en alsof het zijn dagelijks werk was kondigde hij met veel vuur en passie de conferancier Koop Drost uit Zuidwolde aan.
Koop had voor de pauze en trui aan waarbij twee rode handschoenen aan een rood touwtje uit zijn mouwen bengelden. Waarom dat was werd niet duidelijk,want hij kondigde de pauze zo plotseling aan dat we het hem ook niet meer konden vragen.
Na de pauze kwam hij ons vermaken als "Bartje...bidt niet veur brune bonen" en dat vanzelfsprekend in passende kledij.
Wij hebben begrepen dat wij van geluk mochten spreken dat hij voor ons optrad, want hij had nauwelijks tijd voor een optreden in Orvelte. Hij had nog 80 conferances voor de boeg in Brabant.
Wij hadden een buitengewoon gezellige nazit met heerlijke hapjes en een drankje. Gezelligheid kent geen tijd, want om 23.30 uur waren we nog met zo'n 22 mensen bij elkaar.  
 
Afbeelding invoegen                    Afbeelding invoegen
Klik op de foto's voor vergroting
 
*****